Svend Nielsen er gået bort

Svend Nielsen

Det er med stor sorg, vi har modtaget det triste budskab, at Svend Nielsen er afgået ved døden tirsdag den 2. januar 2018.

Svend kom og så vores hjemmekampe som trofast tilskuer, og han blev meget hurtigt en del af vort ”Hvepseteam” i 2003. Svend var i mange år en væsentlig del af vort kontrollørteam, hvor Svend stod trofast ved Pensionistindgangen.

Svend blev drabant i 2004, var gennem mange år fanebærer og kendte om nogen reglerne og ritualerne for fanen. Svend modtog Carlo Jensens Mindepokal i 2014. Denne pris bliver uddelt til en person, som ikke er træner eller leder, men har hjulpet og arbejdet for "Hvepseteamet" i Brønshøj Boldklub. 

Svend har var ansat ved marinen på Holmen i 39 år.

Svend Nielsen bisættes fredag den 12. januar kl. 13 fra Holmens Kirke på Holmens Kanal 21, København K.