INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING IBRØNSHØJ BOLDKLUB APS

IMG_1034

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØNSHØJ BOLDKLUB APS

På vegne af selskabets bestyrelse skal jeg hermed indkalde til ordinær generalforsamling i Brønshøj Boldklub ApS Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 18.30 med afholdelse i Brønshøj Boldklubs klubhus, Ruten 2, 2700 Brønshøj

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskabets resultatopgørelse og status til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til detgodkendte regnskab
5. Indkomne forslag:
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag fra anpartshaverne til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet tilselskabet senest 10 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Jan Juul Jørgensen
Formand