Generalforsamling 2018 - referat

IMG_1036

Tilrettet referat af ordinær generalforsamling Brønshøj Boldklub den 26. februar 2018

Svend Aage Mortensens Mindepokal blev overrakt til U15, som bedst placerede hold. – Turneringsvindere af mesterrækken.

BBs hædersemblem blev ikke overrakt i 2018

Formand Jan Juul omtalte 4 klubkammerater,

Kristian Bigum
Svend Nielsen
Ebbe Jepsen
Stig Kaspersen 

der i årets løb var afgået ved døden og forsamlingen mindedes disse ved et Æret være deres minde

Finn Ryberg blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Derefter gik vi over til selve generalforsamlingens dagsorden. Formand Jan Juul fremlagde bestyrelsens beretning.

Herefter blev beretningen sat til debat:

Henrik Haslund: Bliver den nuværende kunstbane nedlagt – Nej, den bliver bibeholdt

Herefter konstaterede dirigenten at bestyrelsens beretning var enstemmigt vedtaget.

Drabantprisen gik til formand Jan Juul. Stort tillykke,

Jørgen Hansen gennemgik regnskabet. Årets resultat blev et overskud.

Regnskabet blev taget til efterretning. Budget 2018 er nævnte i regnskabet

Der var ingen indkomne forslag.

Valg

  1. A. Formand Jan Juul Jørgensen – Genvalgt
  2. B. Bestyrelsesmedlem Tobias Halbro – Genvalgt
  3. C. Bestyrelsesmedlem Claus Stockmann – Genvalgt
  4. D. Bestyrelsesmedlem Kirsten Espersen - Genvalgt
  5. E. Bestyrelsessuppleant – Jesper Hansen valgt
  6. F.  Bilagskontrollant Bjarne Rasmussen – genvalgt lige år
  7. G. Bilagskontrollantsuppleant – Steen Jørgensen valgt
  8. H. Revisor genvalgt

 E-Sport – Fritz Busch arbejder stadig på og håber på at få nogle af fondspengene til dette.

 Steen Kristensen – Kontingentet – Kirsten forklarede omkring ordningen.

 Jan Juul takkede Jørgen Hansen for hans langvarige arbejde med BBs økonomi.

 Derefter takkede Formand Jan Juul dirigenten Finn Ryberg for god ledelse af generalforsamlingen, og der blev sluttet af på rigtig BB-manér med et rigtigt BB-hurra.