Generalforsamling 2018 - bestyrelsens beretning

IMG_1040

Bestyrelsens beretning afgivet på Brønshøj Boldklubs ordinære generalforsamling mandag d. 26. februar 2018 i klubhuset.

Velkommen til BBs generalforsamling.

For god ordens skyld skal jeg sikre mig at alle de tilstedeværende stemmeberettigede har fået udleveret dagsorden, regnskab, love samt stemmeseddel.

Senere på aftenen vil jeg give ordet til overdrabant Claus Wiingaard for overrækkelsen af Drabantprisen.

Som altid indleder vi selve generalforsamlingen med at mindes de af vore klubkammerater som vi har erfaret er afgået ved døden i året der er gået siden sidste generalforsamling. I år skal vi mindes fire personer.

Ebbe Jepsen, Christian Bigum, Stig Kaspersen og Svend Nielsen er alle afgået ved døden.

Ebbe Jepsen, også kaldet ”konditoren” var med på det 1.hold, som i 50’rne var det første storhold, som vi havde, og som dengang huserede i 1.division, landets bedste række. Ebbe spillede sammen med blandt andre Benny Lohse, John Bengtsson, Willy Kragh med flere, og da karrieren sluttede fik han i stedet et stort navn som konditor hos La Glace, og som jeg huser det, leverede han også en stor flot lagkage, da vi rykkede op fra 2.division til 1.division i 1982.

De tre andre, Christian Bigum, Svend Nielsen og Stig Kaspersen, leverede alle en stor frivillig indsats for hvepseteamet gennem mange år, Christian og Stig i baren og Svend ved tælleapparaterne. Herudover var både Christian og Svend også drabanter hvor de også hjalp til gennem mange år.
 
Det er underligt, at tre mennesker, som gennem rigtig mange år på den ene eller den anden måde har gjort rigtig meget uegennyttigt arbejde for vores klub lige pludselig ikke længere er her. På hver deres måde lagde de en stor del af deres liv i og for klubben.

Vi kommer naturligvis til at savne dem alle fire som de personer, som de nu engang var.

Jeg vil bede jer rejse jer og sammen med mig mindes konditoren, Bigum, Svend og Stig i det vi udtaler et ”Æret være deres minde”

Og så kaster vi os ud i første punkt på dagsordenen som er valg af dirigent.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne have lov til at foreslå:
Finn Ryberg

Den kommende del af bestyrelsens beretning for 2017

Året 2017 har atter budt på hele følelsesregistret, for noget af det vigtigste ved at være medlem af en forening er jo trods alt, at det kan gå både op og ned, men i sidste ende viser det sig jo alligevel, at det har været sjovt og ikke mindst det hele værd uanset hvor meget vi kan finde på at brokke os over i hverdagen….

Ungdomsafdelingen.
Igen i år har ungdomstrænere lagt et stort arbejde for dagen for at give børnene og de unge samt deres forældre og bedsteforældre nogle gode oplevelser på fodboldbanerne så vi igen har kunnet vise omverdenen, at hos os har vi det både sjovt udenfor og på banen.

Selvom vi måske ikke går så højt op i, om vores ungdomshold vinder deres række – vi vil nemlig også gerne have, at de opnår et socialt fællesskab både på og udenfor banen – så bliver vi jo alle sammen alligevel umådelig stolte, når det så sker.

Hele to gange skete det i 2017, at klubben fik en turneringsvinder.

U13 vandt 8-mands rækken i række 2, som er den tredje højeste række indenfor DBU København. Træneren var Dennis Bagger med sin bedre halvdel Pernille Bech som holdleder. Sidstnævnte fortsætter men nu med Kenneth Jørgensen som træner.

U15.vandt mesterrækken for 11-mands hold, som er den øverste række inden for DBU København. Trænerne var Ali Mohammed Hussein
Moisés Vestergaard og Mohammed Tarek, som heldigvis alle fortsætter.

Begge hold blev fejret på behørig vis i pausen til en af divisionsholdets kampe, hvor de fik både sang og velfortjent hyldest af supporterne.
Stort tillykke til begge hold og til deres trænere.

Vi har fortsat over 200 – rent faktisk 232, en fremgang på 21 i forhold til året før - medlemmer i vores ungdomsafdeling. Det er godt gået, men vi vil gerne have endnu flere, så vi kan udnytte vores anlæg endnu bedre. Vi har også fået tilgang af et helt hold fra FIX ntop på grund af vores gode faciliteter, så det lysner forude.

Stor ros til både Tobias Halbro, vores ungdomsformand, og til de mange trænere, ingen nævnt ingen glemt.

Vores strategi med at rekruttere fra hele bydelen vil blive opgraderet i 2018, vi har nemlig været så heldige at få midler fra Tryghedspartnerskabet – som er et lokalt initiativ - , at vi har fået mulighed for at ansætte en person til at stå for et projekt, som kaldes ”tidlig foreningsstart”. Da tildelingen gælder i hele 3 år, så her får vi forhåbentlig mulighed for at kunne lægge en grund for en fortsat udvikling af vores ungdomsafdeling.

Igen i 2017 har vi afviklet stævner på stadion til stor tilfredshed for de deltagende klubber, og ros til alle de frivillige, som gav en hånd med.

Tak til træner/ledergruppen for jeres store og engagerede indsats og tak til Løser for at tage billeder i ny og næ. Apropos Løser, så skal han naturligvis have et stort tillykke, da hans foto af to af vores unge medlemmer har vundet prisen som årets foto fra DBU Københavns breddefodbold.

Divisionsholdet
Foråret 2017 blev desværre ikke helt så spændende for os, som holder med BB.

Som bekendt havde vi atter kvalificeret os til oprykningsslutspillet, men vi fik ikke rigtig den start, som vi havde håbet på, og da vi endelig kom i gang, så var toget for længst kørt. Heldigvis fik vi sluttet fornuftigt af, og vi endte på en hæderlig 7.plads ud af de 12 hold, som deltog i oprykningsslutspillet.

Den gode afslutning gav en del optimisme, ikke mindst fordi vi fik Kasper Vilfort retur i målet, at vi beholdt hele forsvaret, at vi fik tilgang af Cem Vardar på midtbanen og af Kevin Bechmann Timm i angrebet. Da Jesper Hansen ikke ønskede at fortsætte, fik vi ny træner udefra i form af Michael Winter, som tidligere havde været hjælpetræner i Roskilde.

Til gengæld kunne vi konstatere, at vi denne gang var havnet i en meget stærk kreds bestående af Hvidovre, Næstved og AB – begge nedrykket fra 1.division – Frem, B93, Skovshoved og Hillerød, hvoraf vel kun Hillerød og Skovshoved(troede vi) var uden chance for at blande sig.

Efter en god start med maks point efter 2 kampe formåede vi desværre ikke at følge op, og i stedet måtte vi nøjes med at besejre Hillerød i begge kampe, Næstved og B93 og blev dermed klar til nedrykningsslutspillet med 9 point.

Hele 4 hold rykker ud og vi kan alle vel alle være enige om, at det ganske enkelt ikke skal være BB, som bliver et af de fire hold.

I DBUs landspokalturning kaldet DBU Pokalen var vi tæt på at ryge ud til Tårnby FF, men vi klarede den, og så tabte vi i stedet til Næstved på hjemmebanen.

Tak til Divisionsholdet for indsatsen i 2017 med alt, hvad det har budt på og ligeledes stor tak til hele teamet bag dem som på nuværende tidspunkt er cheftræner Michael Winter, assistenttræner Poul Olesen, målmandstræner Jens Emanuelsen, tøjansvarlige Martin Toft(som desværre nu har valgt at stoppe) og vaskerieksperten Flemming Hansen. Tak til Leon for altid at have bolddrengene klar til kamp.
På den administrative side er det holdlederne Steffen Lund og Mogens Hansen samt sportschef Thomas Ibsen. Herudover bør nævnes Christian Haslund, som står for twitter, foto og dels for hjemmesidens redigering sammen med Jesper Ran.

Omkring divisionsholdets hjemmekampe.
Det er fortsat vort Hvepseteam der leverer en uundværlig frivillig indsats på salgs- og servicedelen.
Det sikkerhedsmæssige står vi selv for via først og fremmest via bestyrelsesmedlem Claus Stockmann og dennes gode kontakter. Claus du må meget gerne viderebringe denne tak til dine medvagter.
En stor tak til bestyrelsesmedlem, Dennis Kjeldsen, Niels Anker Nielsen, klubbens sikkerhedsansvarlige Claus Stockmann samt hele det populære Hvepseteam. Som tak for deres store indsats holdes den traditionsrige årlige Hvepseteamfest fredag d. 2. marts.
Men med den lille ændring, at det nu er en ”Frivillighedsfest”, hvor alle klubbens frivillige er velkomne, så vi sammen kan få en hyggelig aften med masser af snak, god mad og drikke til maden osv.
Det er kun for de frivillige og ikke også for ledsagere.

Hvepsene – Brønshøj Boldklub Support.
Et af de meget få hold, som i 2.division kan samle tilskuere, og som rent faktisk giver lyd fra sig, det er os, og det kan vi alene fordi vi har nogle af de mest trofaste og højlydte supportere. Både ved hjemme- og udekampene yder de i større eller mindre grad, og altid på strålende vis festlig underholdning med opbakning til Divisionsholdet under hele kampen.
Samtidig yder de også økonomisk støtte til Divisionsholdet, Så atter en stor tak til supporterformand Steen Jørgensen, Thomas Brygger og den øvrige supporterbestyrelse samt Hvepsen Verner.

ApSet.
Hvis fulde navn er Brønshøj Boldklub ApS varetager fortsat driften af Divisionsholdet.
Som vedtægterne i Moderklubben foreskriver skal, der fra ApS-bestyrelsen orienteres om selskabets drift. I 2017 komme vi ud med et regnskab, som vi godt kan være bekendt, da der for en gangs skyld ikke er et underskud men et lille overskud. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at riget mangler finanser, og en af måderne at støtte divisionsholdet på kan være ved at blive medlem af KLUB 100. Aktuelt er der 50 medlemmer. Klub 100 kontingentet på kr. 1.800.- er et vigtigt støttebidrag til klubbens bestræbelser på at fastholde Brønshøj Boldklubs status som divisionshold ind i jubilæumsåret 2019!
Det er Dennis Kjeldsen, som er ulønnet administrerende direktør i ApSet, hvor han yder en stor frivillig indsats. På ApS generalforsamlingen i april måned sidste år valgte alle medlemmer af bestyrelsen at tage en tørn til.
ApS bestyrelsen består i dag af Jørn Hulgard, Thomas Schrøder, Dennis Kjeldsen og undertegnede frem til den kommende ApS generalforsamling.

Erhvervsklubben ”Hvepsene”
er fortsat ApSets største sponsor og med sine 25 medlemmer har de igen i 2017 ydet et velkomment økonomisk bidrag på næsten 300.000 kr.
Det er med spændende arrangementer og en årlig rejse at Erhvervsklubben fastholder de nuværende medlemmer og samtidig hele tiden forsøger at udvide medlemskredsen, og det ser ud til, at det lykkes, for nu nærmere de sig snart 30 medlemmer.. Erhvervsklubben sikrer et godt sammenhold og et afgørende netværk blandt sine medlemmer således at de fortsat står som en meget stærk og attraktiv samarbejds- partner i vor klub.
Dette skyldes ikke mindst det store arbejde som Erhvervsklubbens to ildsjæle og BB æresmedlemmer Kim Madsen og Bent Mikkelsen og deres bestyrelse har lagt gennem årene.
En stor tak til formand Kim Madsen, Bent Mikkelsen og deres øvrige bestyrelse for en flot og uundværlig indsats.

Senior- og Gl. Drenge afdelingen
Vores 2. seniorhold er fortsat i serie 1. Holdet var under ledelse af træner Peter Larsen og Benjamin Seker, som begge efter de mulige omstændigheder – således måtte de selv snøre støvlerne i et par af kampene - gjorde deres bedste for at få enderne til at mødes.

Så selv om vi havde en 1.- og 2.holdstrup, fik vi det ikke til at fungere optimalt, og så blev det heller ikke denne gang til en oprykning til Københavnsserien, men vi er klar igen til foråret til at spille om det, så måske denne gang – vi krydser fingre.

Peter Larsen er stoppet, da han ikke kunne få enderne til at mødes økonomisk, og i stedet har Carsten Schrøder, tidligere 1.holdsspiller gennem flere sæsoner, overtaget roret. Tak til Peter Larsen for indsatsen.

I seniorafdelingen i øvrigt har vi sagt farvel til seniorformand, Steen Jensen, og tak til Steen for det store arbejde, som du har leveret i afdelingen. Indtil videre har Peer Goe midlertidigt overtaget denne post, men vi vil gerne finde en, som har tiden og lysten til at forsøge at gøre noget mere ud af denne afdeling.

Vi har i seniorafdelingen for en gangs skyld ikke haft hold, som vandt deres række, hvor det højeste var en placering som nr. 2 i Futsal rækken S2P3 samt for 55+ i forårsturneringen.

Det har været et svært valg, hvem som skulle have Sv. Aage Mortensens mindepokal, selv om der kun var to hold at vælge i mellem – nemlig de to turneringsvindere U13 og U15. I bestyrelsen vejede vi for og imod, men nu er reglerne bare helt entydige, at det hold, som er placeret i den bedste række, altid skal vinde prisen, Derfor bliver det U15 holdet, som skal have mindepokalen. Det forandrer dog ikke på det faktum, at U13 naturligvis også skal have anerkendelse for deres flotte præstation.

Tillykke til U15.

FF-Motionisterne.
Denne aktive og hyggelige afdeling fortsætter på sin 44. sæson fortsat med Ove Jørgensen ved roret hos FF-motionisterne, så vi håber på, at I fortsat vil være en del af vores klub, så længe I orker.

Kvindesenior-afdelingen
Kæmper fortsat på, selv om de har været lige ved at stoppe, så er det lykkedes at få dem til at tage endnu en tørn.

Vi håber på, at de kan få så megen energi, at de kan tiltrække nogle flere medlemmer.

Kontingent

På sidste generalforsamling stod jeg og lovede en hel masse, det gør an jo som formand nogen gange, men efterfølgende fik vi indført et fælles kontingent for alle seniorer på kr.750 pr halvsæson.

Det er nok alt for billigt, men det ser bestyrelsen på hen ad vejen.

Opkrævningen af kontingentet blev sidst på året ændret, og det gav en del kritiske røster. Fra bestyrelsens side vil vi gerne beklage, at vi ikke helt fik informeret godt nok om det, men rent faktisk så er den nye opkrævning en stor administrativ lettelse for klubben.

Disciplinærudvalget
Vort eget disciplinærudvalg modtager indberetninger fra afdelingerne ved udvisninger i turneringerne samt dårlig opførsel og andre disciplinære forseelser.
Udvalget er desuden vort kontaktorgan til DBU København og DBU i forbindelse med protester og klagesager.
Udvalget der har Kirsten Espersen som formand træder sammen når der er sager til behandling.
Vores antal af udvisninger og karantænedage synes efterhånden at være stabilt, men det kan altid gøres bedre endnu også i 2018.
Tak til Kirsten Espersen og hendes disciplinærudvalg.

Projektarbejdet
 Vore to største projekter er i disse år ”Særlige integrationsmidler” og ”Get2Sport”.

Særlige integrationsmidler er afløst af Sociale Partnerskaber
Er et projekt i Københavns Kommune som er tildelt 5 foreninger, og som afløste et tidligere projekt, men som egentlig er en fortsættelse af det tidligere projekt.
Bevillingen er blevet givet med en forhåndsgodkendelse for to år. Vi begyndte her på den 1.juni 2015, og udløber således i år, men heldigvis er det atter lykkes at få det forlænget nu i 4 år frem til og med 2020. Der er kommet yderligere 10 foreninger med i 2018, efter at kommunen har konstateret, hvor gode resultater, som der har været.

Get2Sport
Get2Sport er et landsdækkende integrationsprojekt som efterhånden har opnået stor anerkendelse helt ind hos regeringen og i Folketinget på Christiansborg.
Samarbejdet med Get2Sport sker på baggrund af økonomisk støtte fra socialministeriets satspuljemidler og i et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund.
Vi kan glæde os over vi lige har fået forlænget vor aftale og økonomiske tilskud for 2017 til de opgaver og udfordringer vi har i vor ungdomsafdeling, således at det også gælder frem til og med 2020..
Vor ungdomsformand Tobias Halbro fortsætter som projektleder.
Der skal lyde en stor tak til Get2Sport og Lars Kruse fra Danmarks Idræts-Forbund for samarbejdet og hans altid positive indsats i forbindelse med vort ungdomsarbejde.

Tak til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og Danmark Idræts-Forbund for at de har valgt fortsat at støtte vort ungdomsarbejde.

Aktiviteter
Efterårsmarkedet bedre kendt under det tidligere navn Bellahøj Kræmmermarked
Vi er fortsat 7 klubber i Brønshøj-Husum Idrætsfond der ejer og administrerer Efterårsmarkedet.
Vi havde i lighed med 2016 en salgsbod.
For at få del i det samlede overskud fra Efterårsmarkedet skal hver klub levere et vist antal arbejdstimer til fællesskabet. Ud over det vi leverer i forbindelse med selve Efterårsmarkedet, har Kirsten Espersen hele året og i åbningsperioden arbejdet på den administrative side. Kirsten har sammen med Kalman Legradi dækket et meget stort antal af vore timer.
Der skal lyde en stor tak til vor topchef på Efterårsmarkedet Kalman der også sidder i Efterårsmarkedets magtfulde forretningsudvalg samt til Henrik Haslund som endnu engang tog tørnen som styrmand til alle de mange frivillige, trofaste hjælpere der også i 2017 hjalp til. Desværre var vejret rent ud sagt forfærdeligt, så det økonomiske tilskud bliver nok derefter. En anden ting som BHIF deltog i sidste år var Copenhagen Historic Grand Prix som jo foregår på Bellahøj. Også tak til dem, som hjalp til der.

Jule Five-a-Side- og Petanqueturneringerne
Er fortsat klubbens største aktivitets tilløbsstykker.
En kæmpesucces for fællesskabet og sammenholdet i vor klub med over 80 deltagere til såvel aktiviteter som hygge og spisning.
Vejret var mere med os denne gang og derfor var det dejligt at se, at alle var med ude og enten deltage eller se på, så det blev en stor klubdag for alle os, som deltog.
En stor tak til Thomas og hans hjælpere i restaurationen samt til alle der på dagen hjalp til at det blev en festlig dag.

Vore samarbejdspartnere

DBU København
er vor egen lokalunion hvor hovedparten af vore turneringer admini¬streres.
Årets repræsentantskabsmøde bliver afholdt samme dag som denne generalforsamling.
På årets repræsentantskabsmøde er vor klub repræsenteret ved Tobias Halbro.

Divisionsforeningen
På Divisionsforeningens vintermøde i begyndelsen af denne måned blev Dennis Kjeldsen valgt til at være med i udvalget for 2.division, ligesom Dennis er valgt til DBU’s repræsentantsskab. Tillykke til Dennis.

DBU
Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes den 3.marts 2018.

Brønshøj-Husum Forende Sportsklubber
står for fordelingen af kunstgræsbanerne ved Genforeningspladsen og på Tingbjerg samt årets prisoverrækkelser af henholdsvis Årets idrætspræstation og Årets idrætsleder.
I 2017 blev det vores eget U15-hold, der blev valgt til ”Årets Idrætspræstation” og Johnny Nielsen fra Husum, der blev Årets idrætsleder.
I Sammenslutningen er vi fortsat repræsenteret ved undertegnede, der er formand samt af Finn Ryberg, som er bestyrelsesmedlem og Tobias Halbro, som er deltagende suppleant.

KFF Team Nord-Øst
På den kommunale side er vi underlagt Kultur- og Fritidsudvalget hvor det er Team Nord-Øst, der administrerer anlæg og haller i vore nærområder. I vort lokale område drejer det sig om Tingbjerg, Husum, Genforeningspladsen, Vanløse og Grøndal MultiCenter.
Under Team-Nordøst er der nedsat brugerbestyrelser for de respektive anlæg.
Brugerbestyrelsen for Tingbjerg består af klubrepræsentanter fra Fix, Husum, BB samt den lokale daglige leder af Tingbjerg Idrætspark og teamlederen fra Team Nord-Øst.
I brugerbestyrelsen for Tingbjerg og i det samlede koordineringsudvalg for hele Team Brønshøj er Finn Ryberg fortsat formand.
Til hele teamet både det daglige på Tingbjerg med Claus Østervig Petersen og ikke mindst utrættelige John i spidsen og ledelsen fra Team Nord-Øst og også til Finn for dit fortsatte meget store arbejde for klubben.
I 2018 altså i år får vi en helt ny kunstgræsbane, formentlig lige efter sommerferien, og den bliver placeret, så man fra klubhuset kan følge med i aktiviteterne på banen, det bliver godt.

Medieudvalget
Sørger fortsat for opdatering af nyheder og informationer på vor hjemmeside.
Der skal lyde en stor tak til medieudvalget som består af Christian Haslund, Niels Bjørn Hansen, Jesper Ran Pedersen, Thomas Ibsen og Dennis Kjeldsen samt cheffotograf Thomas Løser for indsatsen i 2017.

Drabanterne
I begyndelsen af denne måned afholdte Drabanterne det årlige ”Torskegilde” Det blev endnu en gang en stor succes med næsten 50 deltagere der mødes og for en stor parts vedkommende for at være sammen med både nuværende og tidligere holdkammerater og genopfriske alle deres fælles oplevelser i BB. Et godt og uundværligt stykke BB-historie kan man opleve denne aften.

Jubilæumsudvalget
Vi nærmer os med hastige skridt vores 100-års fødselsdag, og tro det eller ej vi har nedsat et udvalg, så vi kan forsøge at være på forkant med begivenheden. Det bliver uden al tvivl en stor dag.
Kalman Legradi og Finn Ryberg leder udvalget og har fået nedsat et hold, der er stærkt repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper herunder et jubilæumstidsskrift, som Niels Bjørn og Jesper Ran for øjeblikket graver alle mulige former for informationer frem til. Da det ikke er en billig sag at få produceret, har udvalget lanceret den idé, at man for 500 kr kan få sit navn med i jubilæumsbogen og naturligvis også få selve bogen.
Allerede nu er det planlagt, at der bliver en reception på selve dagen den 15.maj, mens jubilæumsfesten bliver lørdag den 25.maj – skriv allerede dagen op i dag, det bliver stort at kunne fejre klubbens 100 års dag.

Wall of Fame
I 2016 blev Leif Sørensen og Erik ”morfar” Nielsen hædret med at få deres vellignende fotos op at hænge på vores wall of fame. Sidste år var også første gang vi åbnede op for, at det ikke bare skulle være en lille sluttet kreds, som skulle hædre de udvalgte. Bestyrelsen vil nemlig gerne have, at det bliver en begivenhed, som er for alle i klubben, så man derigennem kan bygge bro over fortiden til nutiden og sågar til fremtiden. Det samme vil ske i år, hvor begivenheden finder sted ONSDAG den 14.marts kl.18.00, og allerede nu kan man melde sig til Ryberg, som er formand for udvalget, hvis man gerne vil deltage.

Klubhuset
Hvad skulle klubben gøre uden Thomas Ibsens familieforgreninger i form af Farmand Ibsen, Mor Ibsen og søster Ibsen, Onkel Ibsen og faster Ibsen hvortil kommer Leon, Nils, Henrik og de mange andre frivillige hjælpere, for uden dem ingen restauration og ingen mad og ingen fester osv.
 Der skal lyde en stor tak til Thomas for hans store indsats både i det daglige og med de mange fester, han får hevet til klubben. Også tak til de, som hjælper til med vagter, men vi kan altid godt bruge mange flere, som ville give en hånd med, så kom bare frit frem.

Bestyrelsen
Har i årets løb afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Vi har valgt at samarbejde med DBU’s klubrådgiver, da vi gerne vil forsøge at skabe mere energi og nytænkning i selve bestyrelsen som så gerne skal udmønte sig i, at vores klub også kan drage nytte deraf. Vi har indtil videre haft to møder, men mere derom, når vi kommer længere hen i forløbet.

2018
Vi har nu snart overstået de første 2 måneder af 2017 og glæder os til vi inden længe er i fuld gang med turneringerne.

Der skal lyde en meget stor tak til Københavns Kommunes Kultur.- og Fritidsudvalg, Team Nord-Øst, Brugerbestyrelsen med klubberne fra Tingbjerg området.

Afslutning
Til slut en tak til alle sponsorer, samarbejdspartnere, trænere, ledere og udvalgsmedlemmer for et godt samarbejde og indsatsen i 2017.

Der skal også i år lyde en stor tak til Jørgen Hansen for sit store arbejde for klubben omkring vores økonomi. Jørgen har efter mange års indsats valgt at sige tak for denne gang, men det er naturligvis os, som takker Jørgen for din hjælp og assistance gennem alle disse mange år.

Til vaskeripersonalet Flemming Hansen, Søren Ibsen, Thomas Løser og Henrik samt den daglige trup lønnet som ulønnet, i såvel klubhuset som i administrationen på kontoret skal der ligeledes lyde en stor tak for jeres indsats.

Og sluttelig tak til mine bestyrelseskolleger.

Brønshøj Boldklub

p.b.v.

Brønshøj d.26. februar 2018.
Jan Juul Jørgensen,
Formand 

Godkendt af dirigenten på generalforsamlingen
Finn Ryberg