Generalforsamling 2017 - Referat

DSC_0589 (1024x536)

Tilrettet referat af ordinær generalforsamling Brønshøj Boldklub den 27. februar 2017

Inden selve generalforsamlingen mindedes vi de 3 klubkammerater, der i årets løb var afgået ved døden:
Leif Tuborg Thorup
Jørgen Olsen
Gunner Bjernemose

Æret være deres minde
BBs hædersemblem blev ikke overrakt i 2016

1. Valg af dirigent
Finn Ryberg blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Bestyrelsens beretning
Derefter gik vi over til selve generalforsamlingens dagsorden. Formand Jan Juul fremlagde bestyrelsens beretning.
Herefter blev beretningen sat til debat:
Spørgsmål og kommentarer fra Kim Madsen:
Godt hvis vi kan få et samarbejde med Fix.
E-gaming – arbejder vi med det? Fritz Niko svarede og forklarede, at der arbejdes med dette. Det skulle gerne komme i gang i løbet af året.
Erhvervsklubben – Kom endelig med emner.
Henrik Haslund opfordrede til, at man kan kontakte Christian Haslund, som kan være behjælpelig med at streame begivenheder fra klubben, herunder især fra kampene både hos ungdom og hos senior.
Herefter blev beretning sat til afstemning og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var enstemmigt vedtaget.
Svend Aage Mortensens Mindepokal gik til veteranerne, som har vundet deres række – De vandt alle 26 kampe og rykkede op. Jan Juul vil overrække pokalen til holdet ved lejlighed.

3. Regnskab

Drabantpris til Ibsen

Jørgen Hansen gennemgik regnskabet.

Regnskab og budget blev taget til efterretning.

Herefter blev der holdt en kort pause
Derefter Uddelte Formand Jan Juul på Drabanternes vegne Drabantprisen 2016. Denne gik til Thomas Ibsen. Stort tillykke.

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde trukket deres forslag angående kontingent.

5. Valg
revisor
A. Bestyrelsesmedlem Sten Jensen – Genvalgt for 2år
B. Bestyrelsesmedlem Fritz Niko – Ønskede ikke genvalg – Bestyrelsen bemyndiget til at finde et nyt medlem
C. Bestyrelsesmedlem Dennis Kjeldsen – Genvalgt for 2 år
D. Bestyrelsesmedlem Jesper Ran - Ønskede ikke genvalg – Nyvalg for 2 år Per Goe Jacobsen
E. Bestyrelsessuppleant – Vacant - – Bestyrelsen bemyndiget til at finde et nyt medlem
F. Bilagskontrollant Steen Kristensen – Genvalgt for 2 år
G. Revisor - Bestyrelsen bemyndiget til at kigge på dette – Vi er ikke utilfredse med den nuværende revisor.

6. Eventuelt
 
Lars Knudsen - fribilletter til Hvepseteamet. Dennis Kjeldsen svarede, at vi ikke har ret mange fribilletter – de går fortrinsvis til supporterne. Vi ønsker primært at støtte supporterne. Vi vil eventuelt tage det op til overvejelse.

Steen Jørgensen – Repræsenterede Drabanterne – Sponsorat af trøje i ApS og 25.000 til Ungdomsafdelingen

Derefter takkede Formand Jan Juul dirigenten Finn Ryberg for god ledelse af generalforsamlingen, og der blev sluttet af på rigtig BB-manér med et rigtigt BB-hurra.