Bestyrelsen informerer

IMG_1042

Seniorformand, Steen Jensen, har i går meddelt, at han træder ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Steen ophører derfor som seniorformand og i stedet har bestyrelsen indtil videre konstitueret Peer Goe som ny seniorformand.

Spørgsmål om træningstider, omklædningsrum mv. skal dog rettes til Tobias Halbro.

Bestyrelsen vil gerne takke Steen Jensen for en stor arbejdsindsats gennem samtlige de år, han har været en del af bestyrelsen.