Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Brønshøj-flag

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18.30 i klubhuset i Tingbjerg Idrætspark, Ruten 2, 2700 Brønshøj.

Som indledning til generalforsamlingen serveres der fra kl.17.30-18.30 en lækker grydeanretning med tilbehør fra Ibsens køkkenregioner.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg:

  • A. Bestyrelsesmedlem Peer Goe
  • B. Bestyresesmedlem Claus Stockmann (går i utide)
  • C. Bestyrelsesmedlem Dennis Kjeldsen (modtager ikke genvalg)
  • D. Bestyrelsesmedlem Jesper Hansen
  • E. Bestyrelsessuppleant (vacant)
  • F. Bilagskontrollant (Steen Kristensen)
  • G. Revisor

6. Eventuelt

Der er kun adgang for klubbens medlemmer på selve generalforsamlingen – og man er kun stemmeberettiget, såfremt man har betalt kontingent.

Mvh.
Bestyrelsen