Kontingentsatser

Info om kontigentbetaling, kontigentsatser og indmeldese kan findes her.

Et medlem er ikke trænings- eller spilleberettiget, såfremt medlemmet er i kontingentrestance

Ungdomsmedlemmer betaler kontingent for 1.halvsæson ved indmeldelsen. Sker indmeldelsen i perioden 1/11-31/12 eller 1/5-30/6 betales halvt kontigent.