Ryberg hyldet ved generalforsamling

Finn Ryberg
Erik Schæffer og Finn Ryberg

Foto: Thomas Løser

Bestyrelsens tale ved Ole Mortensen til FINN RYBERG ved formandens fratrædelse på generalforsamlingen d. 24.februar 2014

Kære Finn, kære formand.

På vegne af bestyrelserne – moderklubbens og fodboldselskabets – er det mig en ære at kunne takke dig for dit fantastiske engagement og enestående indsats gennem årene for vor klub.

Dit engagement startede, da du som niårig i 1951 blev indmeldt. Det foregik i lokalerne i klubhuset på Rådvadsvej.

Siden den dag i 1951 har du været et med din klub, for hvem man aldrig bliver for gammel, hvilket er helt i tråd med teksten i vor gamle klubsang.
Som ungdomsspiller i en alder af 17 år i 1958 blev du træner for vort 1. drengehold. Det hold stod du i spidsen for i 10 år frem til 1968. I denne periode tog du dommereksamen og deltog i træner- og lederkurser.

Ole Mortensen holder tale

Foto: Thomas Løser

Med denne baggrund var du godt rustet til at påtage dig posten som ungdomsformand. På denne post blev du indvalgt i bestyrelsen på generalforsamlingen i begyndelsen af 1967.

Efter 13 år som ungdomsafdelingens repræsentant var det helt naturligt, at det var dig, der i 1980 skulle sætte dig i formandsstolen, da Henrik Jespersen fratrådte som formand.

Inden jeg går over til at nævne de mange hædersbevisninger, der er blevet dig til del i årenes løb og de skelsættende mærkedage, som du har delt med din klub – skal det ikke glemmes, at du også har spillet fodbold – i hele din ungdomstid men også som seniorspiller, har du repræsenteret de sort/gule farver. Det blev til 577 kampe. Din sidste kamp spillede du på hjemmebane mod H.B. (Handelsstandens Boldklub) d. 25. oktober 1997. Resultatet blev 3-0, og du scorede dit 58. og dermed sidste mål. De øvrige målscorere var John Møller og Erik Schæffer.

Du prioriterede heldigvis ledergerningen højere end sportslige ambitioner, og du har nu været vor formand i 34 år, hvilket gør, at du sammenlagt har været medlem af bestyrelsen uden afbrydelser i 47 år.

Det blev altså ikke på grønsværen, at du kom til at vise vejen for vor klub men derimod udenfor kridtstregerne, at du lagde dine kræfter og investerede din tid. Ikke kun Brønshøj Boldklub har nydt godt af dine lederegenskaber. Både Divisionsforeningens og DBU’s bestyrelser har haft glæde af dit engagement til gavn for dansk fodbold som helhed. I perioden 1992-2004 var du valgt ind i Divisionsforeningens bestyrelse som 1. og 2.divisionsklubbernes repræsentant, og fra 1985-1991 var du en del af DBU’s bestyrelse, i hvilken du igen fra 1998 til 2012 beklædte en bestyrelsespost. Du var formand for unionens dommerudvalg – en post, som du forvaltede med stor forståelse for den dømmende magts vilkår både på og udenfor banerne. I din egenskab af D.B.U.-bestyrelsesmedlem har du ved flere lejligheder været en del af landsholdsdelegationen, når Danmarks nationalmandskab betrådte fremmed græs. Du var med ved VM i Mexico i 1986 og ved VM i Japan/Sydkorea i 2008.

I 1990 blev du på vegne af Danmarks Idrætsforbund valgt ind i Københavns Idrætsanlægs repræsentantskab – en post du varetog frem til 2006. Du er stadig medlem af Brønshøj Husum Forenede sportsklubbers bestyrelse og bestyrelsesformand for Tingbjerg Idrætsanlæg, som organisatorisk hører under kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.

Dit flair for administration og planlægning og din altid positive indstilling og målrettede tilgang til enhver udfordring har givet dig mange velfortjente skulderklap i form af flotte hædersbevisninger. Både her i klubben, lokalt og på landsplan.

Erik Asker og Finn Ryberg

Foto: Thomas Løser

BB 10 års-nål
1976 - modtager af DRABANTPRISEN
1977 – Årets idrætsleder i Brønshøj-Husum.
1987- Årets leder i dansk divisionsfodbold.
1999- Æresmedlem i Brønshøj Boldklub.
2005- modtager af K.B.U.s sølvnål.
2005 – modtager af DBU’s sølvnål.
 2007- kåret som Årets idrætsleder i K.B.U.
2011 – modtager af Rode-prisen.
2012 – modtager af DBU’s guldnål.
2013 – modtager af Carlo Jensens mindepokal.

I dine 33 år som formand har du siden 1980 været initiativtager til nogle fantastiske forbedringer for vor klub. Mærkedage som du har delt med din klub og dens medlemmer.
1998 - tog vi d. 20. marts vort klubhus i brug efter at have ”levet” under jorden i kollegiets kælderetage.
2003 – indviede vi en tidssvarende moderne tribune med plads til 600 siddende tilskuere.
2003 – som en påskønnelse af klubbens trænere og lederes ihærdige integrationsarbejde modtog du på vegne af klubben af daværende integrationsminister Bertel Haarder INTEGRATIONSPRISEN.
2007 – fik de ydre rammer yderligere et løft ved indvielse af en super kunstgræsbane.
2012 - som repræsentant for Københavns kommunes bedst placerede klub indviede du sammen med daværende kulturborgmester Pia Allerslev lysanlægget på ”Tingbjerg Ground”.
Som nævnt – fantastiske forbedringer, som gør betingelserne for at spille fodbold på Tingbjerg Idrætsanlæg til nogle af de bedste i København. Det er i høj grad din fortjeneste.
Du har aflagt din sidste – og som sædvanlig meget fyldestgørende - beretning nr. 33 for Brønshøj Boldklubs generalforsamling, og vi kan ikke takke dig nok for det, som du har betydet for vor klub.
Vi hylder dig i dag med en synlig gave, som du vil få overrakt om lidt – og desuden ser vi gerne, at vi kan få lov til at afholde en reception for dig hen ad foråret med deltagelse af de mange personer, samarbejdspartnere og virksomheder, som du i din egenskab af formand har formidlet kontakt til.

På bestyrelsens vegne
Ole Mortensen