Indkaldelse til ordinær generalforsamling

IMG_1034

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes

mandag den 26. februar 2018 kl. 18.30

i klubhuset i Tingbjerg Idrætspark,

Ruten 2, 2700 Brønshøj

Som indledning til generalforsamlingen serveres der fra kl.17.30-18.30

en lækker grydeanretning med tilbehør fra Ibsens køkkenregioner.

DAGSORDEN (iflg. vedtægter)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3.Regnskab

4. Indkomne forslag:

5. Valg:

  • Formand Jan Juul Jørgensen
  • Bestyrelsesmedlem Kirsten Espersen
  • Bestyrelsesmedlem Tobias Halbro
  • Bestyrelsesmedlem Claus Stockmann
  • Bestyrelsessuppleant (Vacant)
  • Bilagskontrollant (Bjarne Rasmussen)
  • Revisor

6. Eventuelt

Der er kun adgang for klubbens medlemmer på selve generalforsamlingen – og man er kun stemmeberettiget, såfremt man har betalt kontingent.