Indkaldelse til Generalforsamling 2016

IMG_1040

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 29.februar 2016 kl. 18.30 i klubhuset i Tingbjerg Idrætspark,
Ruten 2,
2700 Brønshøj

Som indledning til generalforsamlingen serveres der fra kl.17.30-18.30 en lækker grydeanretning med tilbehør fra Ibsens køkkenregioner.

DAGSORDEN (iflg. klubbens vedtægter)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg:
A. Formand Jan Juul Jørgensen
B. Bestyrelsesmedlem Tobias Halbro
C. Bestyrelsesmedlem Claus Stockmann
D. Bestyrelsesmedlem Kirsten Espersen
E. Bestyrelsesmedlem vacant (for en 1.årig periode)
F. Bestyrelsessuppleant 
G. Bilagskontrollant
H. Revisor

6. Eventuelt

Der er kun adgang for klubbens medlemmer på selve generalforsamlingen– og stemmeberettigede er kun de, der har betalt kontingent.