INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Brønshøj-flag

Vi genopslår opslaget om indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, da den oprindelige var blevet overhalet af andre nyheder. Det originale opslag fra den 14. januar kan ses her.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18.30 i klubhuset i Tingbjerg Idrætspark, Ruten 2, 2700 Brønshøj.

Som indledning til generalforsamlingen serveres der fra kl.17.30-18.30 en lækker grydeanretning med tilbehør fra Ibsens køkkenregioner.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg:

  • A. Bestyrelsesmedlem Peer Goe
  • B. Bestyresesmedlem Claus Stockmann (går i utide)
  • C. Bestyrelsesmedlem Dennis Kjeldsen (modtager ikke genvalg)
  • D. Bestyrelsesmedlem Jesper Hansen
  • E. Bestyrelsessuppleant (vacant)
  • F. Bilagskontrollant (Steen Kristensen)
  • G. Revisor

6. Eventuelt

Der er kun adgang for klubbens medlemmer på selve generalforsamlingen – og man er kun stemmeberettiget, såfremt man har betalt kontingent.

Mvh.
Bestyrelsen