Generalforsamling 2017 - Bestyrelsens beretning

Generalforsamling 2017

Bestyrelsens beretning afgivet på Brønshøj Boldklubs ordinære generalforsamling mandag d. 27. februar 2017 i klubhuset.

Generalforsamlingen blev indledt af formand Jan Juul Jørgensen, der startede med at byde velkommen til BBs generalforsamling. 

For god ordens skyld skal jeg sikre mig at alle de tilstedeværende stemmeberettigede har fået udleveret dagsorden, regnskab, love samt stemmeseddel.

Senere på aftenen vil jeg give ordet til mig selv for overrækkelsen af Drabantprisen, da overdrabant Claus Wiingaard desværre er forhindret i at være til stede.

Som altid indleder vi selve generalforsamlingen med at mindes de af vore klubkammerater som vi har erfaret er afgået ved døden i året der er gået siden sidste generalforsamling. I år skal vi mindes fire personer.

Leif ”Tuborg” Thorup, Gunner Bjernemose og Jørgen Olsen er alle afgået ved døden.

Leif var ikke nogen høj mand men til gengæld var han et stort menneske, som ikke gjorde forskel på høj eller lav men var sin egen på godt og ondt mest godt. Leif hjalp til i klubhuset i mange år og jeg er sikker på, at der er mange, som ikke helt kan forstå, hvor øgenavnet ”Tuborg” kommer fra 
Jørgen Olsen blev 71 år gammel. Jørgen har spillet i klubben siden sine ungdomsår og opnåede 714 seniorkampe. Hans favoritplacering var som højre wing, og han scorede i alt 157 mål.
I perioden 1983 til 1987 sad han i Drabant bestyrelsen og var bl.a. en af lederne af de mange bankospil, der blev afholdt i disse år, samtidig med han gav en hjælpende hånd til Hvepseteamet ved Divisionsholdets hjemmekampe. For sin store indsats på disse områder modtog Jørgen i 1991 Carlo Jensens Mindepokal.
Gunner Bjernemose var også en af de ”gamle” BB-drenge, som har været medlem af klubben i en menneskealder, og som altid var god for en god bemærkning, helst lidt under bæltestedet, og så dan skulle det være.
Det er underligt, at tre mennesker, som gennem rigtig mange år på den ene eller den anden måde har gjort rigtig meget uegennyttigt arbejde for vores klub lige pludselig ikke længere er her. På hver deres måde lagde de en stor del af deres liv i og for klubben.

Vi kommer naturligvis til at savne dem alle tre som de personer, som de nu engang var.

Jeg vil bede jer rejse jer og sammen med mig mindes Tuborg, Bjernemose og Jørgen Olsen i det vi udtaler et ”Æret være deres minde”

Og så kaster vi os ud i første punkt på dagsordenen som er valg af dirigent.

Fra bestyrelsens side vil vi næsten traditionen tro foreslå:
Finn Ryberg

Den kommende del af bestyrelsens beretning for 2016

DSC_0589 (1024x536)

Året 2016 har som altid, når det drejer sig om BB budt på flest positive oplevelser og så naturligvis de bump, som en klub som vores ikke kan undvære.

Ungdomsafdelingen.
Igen i år har ungdomstrænere lagt et stort arbejde for dagen for at give børnene og de unge nogle gode oplevelser på fodboldbanerne så vi atter har demonstreret, at vi er en breddeklub.

Vi fik en turneringsvinder i 2016.

U17 Drenge 3 (00-01) Efterår, P3
U17 drenge vandt række 3 i efteråret, halvårsturnering. 8 kampe 6 sejre og to nederlag. a point med nummer 2.

Stort tillykke til holdet og til træner, Peter Seth Cassidy Langstrup.

Vi har fortsat over 200 medlemmer i vores ungdomsafdeling – det er godt gået.

Stor ros til både Tobias Halbro, vores ungdomsformand, og til de mange trænere, ingen nævnt ingen glemt. Vores strategi med at rekruttere fra hele bydelen har vi forsøgt også i 2016, men det er et langt sejt træk.

Også i 2016 har vi afviklet stævner til stor tilfredshed for de deltagende klubber, og ros til alle de frivillige, som gave en hånd med. Tak til træner/ledergruppen for jeres store og engagerede indsats og tak til Løser for at tage billeder i ny og næ.

Divisionsholdet
Foråret 2016 blev utroligt spændende for os, som holder med BB.

Som bekendt havde vi kvalificeret os til oprykningsslutspillet, og på en eller anden fantastisk vis magede resultaterne sig således, at fire hold, heriblandt Brønshøj før allersidste runde alle havde chancen for at erobre den 3.plads, som gav oprykning til 1.division.

De fire hold skulle ovenikøbet møde hinanden, Brabrand mod Brønshøj og Thisted mod Nykøbing, hvor sidstnævnte var det eneste hold, som selv kunne afgøre det ved at vinde deres kamp, mens de tre andre hold var afhængige af andre. Nykøbing førte 2-0, mens vi stod 1-1 ved pausen. Pludselig vendte det i 2.halvleg, Thisted havde udlignet til 2-2, og vi førte 2-1 mod Brabrand og i mere end et kvarter var Brønshøj rykket i 1.division, inden lyset blev slukket, da Nykøbing scorede til 3-2, og så gjorde det lige som ikke så meget, at vi selv spillede 2-2.

Et fantastisk flot forår gav masser af optimisme, indtil det igen viste sig, at den ene efter den anden havde fundet nye jagtmarker, hele 6 spillere fra startopstillingen forlod os, og så stod vi der igen, hvor vi har stået gennem så mange år.

Heldigvis med et intakt midterforsvar og en løbestærk central midtbanespiller samt den samme træner i Jesper Hansen og så som sædvanlig sportschef Thomas Ibsen som igen fik sammensat et fornuftigt mandskab.

Som i 2015 blev det igen først afgjort i den allersidste kamp mod Hvidovre, hvor vi med en sejr selv kunne afgøre vores skæbne og dermed kvalificere os til oprykningsslutspillet til 1.division her i foråret. Det endte uafgjort efter et opgør forbudt for børn, men det viste sig at være nok, og har gjort det igen. Det er fand.. flot.

I DBUs landspokalturning kaldet DBU Pokalen valgte vi også denne gang at stoppe før det næsten var begyndt, da vi røg ud til Frederiksværk.

Tak til Divisionsholdet for indsatsen i 2016 med alt, hvad det har budt på og ligeledes stor tak til hele teamet bag dem som på nuværende tidspunkt er cheftræner Jesper Hansen, assistenttræner Poul Olesen, tøjansvarlige Martin Toft og vaskerieksperten Flemming Hansen. Tak til Leon for altid at have bolddrengene klar til kamp.
På den administrative side er det holdlederne Steffen Lund og Mogens Hansen samt sportschef Thomas Ibsen. Herudover bør nævnes Christian Haslund, som står for twitter, foto og for hjemmesidens redigering sammen med Jesper Ran.

Omkring divisionsholdets hjemmekampe.
Det er fortsat vort Hvepseteam der leverer en uundværlig frivillig indsats på salgs- og servicedelen.
Det sikkerhedsmæssige står vi selv for via først og fremmest via bestyrelsesmedlem Claus Stockmann og dennes gode kontakter. Claus du må meget gerne viderebringe denne tak til dine medvagter.
En stor tak til bestyrelsesmedlem, Dennis Kjeldsen, Niels Anker Nielsen, klubbens sikkerhedsansvarlige Claus Stockmann samt hele det populære Hvepseteam. Som tak for deres store indsats holdes den traditionsrige årlige Hvepseteamfest fredag d. 10. marts.

Det er dog sidste gang, at vi gør det, fremadrettet vil vi meget gerne holde en samlet fest for ALLE klubbens frivillige.

Hvepsene – Brønshøj Boldklub Support.
Et af de meget få hold, som i 2.division kan samle tilskuere, som giver lyd fra sig, det er os, og det kan vi alene fordi vi har nogle af de mest trofaste og højlydte supportere. Både ved hjemme- og udekampene yder de i større eller mindre grad, og altid på strålende vis festlig underholdning med opbakning til Divisionsholdet under hele kampen.
Samtidig yder de også økonomisk støtte til Divisionsholdet, Så atter en stor tak til supporterformand Steen Jørgensen, Thomas Brygger og den øvrige supporterbestyrelse samt Hvepsen Verner.

ApSet.
Hvis fulde navn er Brønshøj Boldklub ApS varetager fortsat driften af Divisionsholdet.
Som vedtægterne i Moderklubben foreskriver skal, der fra ApS-bestyrelsen orienteres om selskabets drift.
Det er Dennis Kjeldsen, som er ulønnet administrerende direktør i ApSet, hvor han yder en stor frivillig indsats.
På ApS generalforsamlingen i april måned valgte alle medlemmer af bestyrelsen at tage en tørn til.
ApS bestyrelsen består i dag af Jørn Hulgard, Thomas Schrøder, Dennis Kjeldsen og undertegnede frem til den kommende ApS generalforsamling, som allerede ligger klar, nemlig den 8.maj.

Erhvervsklubben ”Hvepsene”
Er fortsat ApSets største sponsor og med sine 25 medlemmer har de igen i 2016 ydet et velkomment økonomisk bidrag på næsten 300.000 kr.
Det er med spændende arrangementer og en årlig rejse at Erhvervsklubben fastholder de nuværende medlemmer og samtidig hele tiden forsøger at udvide medlemskredsen. Erhvervsklubben sikrer et godt sammenhold og et afgørende netværk blandt sine medlemmer således at de fortsat står som en meget stærk og attraktiv samarbejds- partner i vor klub.
Dette skyldes ikke mindst det store arbejde som Erhvervsklubbens to ildsjæle og BB æresmedlemmer Kim Madsen og Bent Mikkelsen og deres bestyrelse har lagt gennem årene.
En stor tak til formand Kim Madsen, Bent Mikkelsen og deres øvrige bestyrelse for en flot og uundværlig indsats.

Senior- og Gl. Drenge afdelingen
Vores 2. seniorhold er fortsat i serie 1. Holdet var under ledelse af træner Kenneth Jørgensen sammen med Ali, som begge efter de mulige omstændigheder gjorde deres bedste for at få enderne til at mødes.

Da det ikke rigtig har fungeret med en masse spillere, som skal ned og spille på 2.holdet, har vi fra 2017 sportsligt valgt at lave en 1.- og 2.holdstrup for at give det en chance og se, om det er det, som skal til for at vi kan få 2.holdet op i Københavnsserien.

Det betyder, at Kenneth og Ali stopper på 2.holdet, og tak for jeres indsats. Heldigvis fortsætter de begge to som trænere for 3.-4.holdstruppen, så vi der også kan få skabt gode træningsforhold. Ny træner for 2.holdet er Peter Larsen, tidligere 1.holdsspiller gennem flere sæsoner.

I seniorafdelingen i øvrigt er det Henrik Jørgensen, som har trukket et stort læs med at aktivere/være træner for 3. og 4.hold – og tak fordi du har taget det slæb.

Vi har i seniorafdelingen også haft hold, som vandt deres række:

Veteran 1, P1
Taylors Veteranhold vandt veteran 1, helårlig turnering, kalenderår, og rykker op i Veteran Øst der starter i foråret. 26 kampe, 26 sejre.

Kvinde Senior 1 7M Forår, P2
Kvinderne vandt 7-mands Seniorrækken række 1 pulje 2 for kvinder i foråret, halvårsturnering, de vandt alle ni kampe.

Super Masters M 7M Forår, Mester
Per Goes Supermasters vandt mesterrækken 7-mands forårsturneringen, halvår. 9 kampe 7 sejre en uafgjort og et nederlag

Det har været et svært valg, hvem som skulle have Sv. Aage Mortensens mindepokal.
Veteran holdet vandt suverænt men det var trods alt i række Q, som Bengtsson ville have sagt, kvinderne vandt også alle deres kampe men dog kun 9 mod de andres 26 kampe, Supermasters vandt mesterrækken men vandt kun 7 ud af 9 kampe – hvad vejer tungest ?

Det gør Per Berg, som er manager for Veteranholdet, så derfor vandt Veteranholdet - stort tillykke.

Senior afdelingen har fortsat et problem med at det er svært at betale sit kontingent ikke alene til tiden men i det hele taget, men heldigvis gør seniorformand Steen Jensen hvad han kan for at få ryddet op deri.

FF-Motionisterne.
Denne aktive og hyggelige afdeling fortsætter på sin 43. sæson fortsat med Ove Jørgensen ved roret hos FF-motionisterne, så vi håber på, at I fortsat vil være en del af vores klub, så længe I orker.

Kvindesenior-afdelingen
Lever fortsat i bedste velgående, og det ovenikøbet så godt, at de nappede en turneringssejr i foråret 2016 – flot gået.

Det ville være skønt, hvis nogle af spillerne også havde energi og lyst til at forsøge at starte en pigeafdeling op, så vi også kan få en masse nye medlemmer den vej.

Kontingent

På sidste generalforsamling stod jeg og lovede en hel masse, som jeg skal beklage, at vi ikke formåede at holde, nemlig at komme med et udspil den 1.juli sidste år til nye satser.

Desværre har det også betydet, at nogle af de medlemmer, som har været medlem af vores klub i længst tid, og som altid har betalt deres kontingent til tiden, pludselig valgte at undlade at betale kontingentet.

På bestyrelsens vegne og ikke mindst på egne vegne er jeg ked af, at det overhovedet kom så langt – da det ikke er værdigt for nogen af os.

Bestyrelsen har været for sløve i optrækket og sådan er det, og hvis nogen ønsker at drage deres konsekvenser af det, er det fuldt forståeligt.

På generalforsamlingen sidste år indførte vi et enhedskontingent i ungdomsafdelingen på kr.550 for alle. Det samme agter vi nu at gøre i seniorafdelingen, hvor alle fra og med den 1.juli i år vil blive opkrævet kr.750 pr. halvår. Herved har vi delt sol og vind lige, idet vi har fundet frem til en pris, som medfører en forhøjelse for nogle og en reduktion for andre. Motionisterne skal fremover betale kr.600 pr halvår og de passive skal betale kr.225.

Vi er stadigvæk billige og håber derfor at vores nye satser vil blive taget vel imod.

Bestyrelsen trækker således det forslag, som er nævnt under punkt 4.

Disciplinærudvalget
Vort eget disciplinærudvalg modtager indberetninger fra afdelingerne ved udvisninger i turneringerne samt dårlig opførsel og andre disciplinære forseelser.
Udvalget er desuden vort kontaktorgan til DBU København og DBU i forbindelse med protester og klagesager.
Udvalget der har Kirsten Espersen som formand træder sammen når der er sager til behandling.
Vores antal af udvisninger og karantænedage synes efterhånden at være stabilt, men det kan altid gøres bedre endnu også i 2017.
Tak til Kirsten Espersen og hendes disciplinærudvalg.

Projektarbejdet
 Vore to største projekter er i disse år ”Særlige integrationsmidler” og ”Get2Sport”.

Særlige integrationsmidler er afløst af Sociale Partnerskaber
Er et projekt i Københavns Kommune som er tildelt 5 foreninger, og som afløste et tidligere projekt, men som egentlig er en fortsættelse af det tidligere projekt.
Bevillingen er blevet givet med en forhåndsgodkendelse for to år. Vi begyndte her på den 1.juni 2015, og udløber således i år, men heldigvis er det atter lykkes at få det forlænget nu i 4 år frem til og med 2020.

Get2Sport
Get2Sport er et landsdækkende integrationsprojekt som efterhånden har opnået stor anerkendelse helt ind hos regeringen og i Folketinget på Christiansborg.
Samarbejdet med Get2Sport sker på baggrund af økonomisk støtte fra socialministeriets satspuljemidler og i et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund.
Vi kan glæde os over vi lige har fået forlænget vor aftale og økonomiske tilskud for 2017 til de opgaver og udfordringer vi har i vor ungdomsafdeling.
Vor ungdomsformand Tobias Halbro fortsætter som projektleder.
Der skal lyde en stor tak til Get2Sport og Lars Kruse fra Danmarks Idræts-Forbund for samarbejdet og hans positive indsats i forbindelse med vort ungdomsarbejde.

Tak til Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og Danmark Idræts-Forbund for at de har valgt fortsat at støtte vort ungdomsarbejde.

Aktiviteter
Efterårsmarkedet bedre kendt under det tidligere navn Bellahøj Kræmmermarked
Vi er fortsat 7 klubber i Brønshøj-Husum Idrætsfond der ejer og administrerer Efterårsmarkedet.
Vi havde i lighed med 2015 en salgsbod.
For at få del i det samlede overskud fra Efterårsmarkedet skal hver klub levere et vist antal arbejdstimer til fællesskabet. Ud over det vi leverer i forbindelse med selve Efterårsmarkedet, har Kirsten Espersen hele året og i åbningsperioden arbejdet på den administrative side. Kirsten har sammen med Kalman Legradi dækket et meget stort antal af vore timer.
Der skal lyde en stor tak til vor topchef på Efterårsmarkedet Kalman der også sidder i Efterårsmarkedets magtfulde forretningsudvalg samt til Henrik Haslund som fik sin debut som styrmand med bravour og til alle de mange frivillige, trofaste hjælpere der også i 2016 sørgede for at vi også dette år fik et flot økonomisk tilskud – denne gang som følge af det skønneste solskinsvejr - på ca. kr. 60.000 til klubdriften som fremgår i årsregnskabet. En anden ting som BHIF deltog i sidste år var Copenhagen Historic
Grand Prix som jo foregår på Bellahøj. Også tak til dem, som hjalp til der.

Jule Five-a-Side- og Petanqueturneringerne
Er fortsat klubbens største aktivitets tilløbsstykker.
En kæmpesucces for fællesskabet og sammenholdet i vor klub med over 80 deltagere til såvel aktiviteter som hygge og spisning.
Vejret var mere med os denne gang og derfor var det dejligt at se, at alle var med ude og enten deltage eller se på, så det blev en stor klubdag for alle os, som deltog.
En stor tak til Thomas og hans hjælpere i restaurationen samt til alle der på dagen hjalp til at det blev en festlig dag.

Vore samarbejdspartnere

DBU København
er vor egen lokalunion hvor hovedparten af vore turneringer administreres.
Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt sidst i januar i år.
Kim Madsen blev genvalgt som kritisk revisor. Stort til lykke til Madsen.
På årets repræsentantskabsmøde var vor klub repræsenteret ved Tobias Halbro og undertegnede.

Divisionsforeningen
På Divisionsforeningens vintermøde i begyndelsen af denne måned blev Kim Madsen ikke genvalgt for 2016 som en af de 3 repræsentanter fra Divisionsklubberne til DBUs disciplinærudvalg. Kim er faldet for aldersgrænsen på 70 år, hvor utroligt det end kan lyde.
Tak til Kim for din store indsats her.

DBU
Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes den 4.marts 2017.

Brønshøj-Husum Forende Sportsklubber
står for fordelingen af kunstgræsbanerne ved Genforeningspladsen og på Tingbjerg samt årets prisoverrækkelser af henholdsvis Årets idrætspræstation og Årets idrætsleder.
I 2016 blev det Fix Boldklubs dameseniorhold, der blev valgt til ”Årets Idrætspræstation” og Leif Wettendorf fra Stefan, der blev Årets idrætsleder.
I Sammenslutningen er vi fortsat repræsenteret ved undertegnede, der er formand samt af Finn Ryberg, som er bestyrelsesmedlem og Tobias Halbro, som er deltagende suppleant.

KFF Team Nord-Øst
På den kommunale side er vi underlagt Kultur- og Fritidsudvalget hvor det er Team Nord-Øst, der administrerer anlæg og haller i vore nærområder. I vort lokale område drejer det sig om Tingbjerg, Husum, Genforeningspladsen, Vanløse og Grøndal MultiCenter.
Under Team-Nordøst er der nedsat brugerbestyrelser for de respektive anlæg.
Brugerbestyrelsen for Tingbjerg består af klubrepræsentanter fra Fix, Husum, BB samt den lokale daglige leder af Tingbjerg Idrætspark og teamlederen fra Team Nord-Øst.
I brugerbestyrelsen for Tingbjerg og i det samlede koordineringsudvalg for hele Team Brønshøj er Finn Ryberg fortsat formand.
Til hele teamet både det daglige på Tingbjerg med Claus Østervig Petersen og ikke mindst utrættelige John i spidsen og ledelsen fra Team Nord-Øst og også til Finn for dit fortsatte meget store arbejde for klubben.
Ellers var 2016 jo mest præget af, at politikerne på Rådhuset hjulpet på vej af forvaltningen havde besluttet, at Tingbjerg Ground skulle omdannes til en kunstgræsbane – den kunstgræsbane, som Fix aldrig fik på grund af fredning osv. Vi syntes ikke, det var nogen god idé og slet ikke fordi man overhovedet ikke havde spurgt os til råds derom. Alle klubberne i bydelen anbefalede i stedet at Fix fik en kunstgræsbane i Gadelandet, hvilket forvaltningen tog til dig, hvorefter det er blevet besluttet, at banen skal placeres på Tingbjerg, men hvor vides endnu ikke. Dejligt for os, dels fordi vi får en ny kunstgræsbane og dels fordi vi herved med lidt held kan få et endnu tættere samarbejde med FIX.

Medieudvalget
Sørger fortsat for opdatering af nyheder og informationer på vor hjemmeside.
Der skal lyde en stor tak til medieudvalget som består af Christian Haslund, Niels Bjørn Hansen, Jesper Ran Pedersen samt cheffotograf Thomas Løser for indsatsen i 2016.

Drabanterne
I begyndelsen af denne måned afholdte Drabanterne det årlige ”Torskegilde” Det blev endnu en gang en stor succes med over 50 deltagere der mødes og for en stor parts vedkommende for at være sammen med både nuværende og tidligere holdkammerater og genopfriske alle deres fælles oplevelser i BB. Et godt og uundværligt stykke BB-historie kan man opleve denne aften.
Sidste år fik overdrabant Kurt Arnstien endelig lov til at aflevere stafetten videre, da Claus Wiingaard havde meldt sig under fanen som ny overdrabant. Desværre kunne Johnny Lindhardt endnu ikke slippe af med kasketten som kasserer, hvorfor eventuelle interesserede meget gerne må komme på banen. Tillykke Claus med din nye post.
En endnu større tak til nu tidligere overdrabant Kurt Arnstien for din mangeårige arbejdsindsats for hele vor klub og for et godt samarbejde.

Jubilæumsudvalget
Vi nærmer os med hastige skridt vores 100-års fødselsdag, og tro det eller ej vi har nedsat et udvalg, så vi kan forsøge at være på forkant med begivenheden. Det bliver uden al tvivl en stor dag.
Kalman Legradi og Finn Ryberg leder udvalget og har fået nedsat et hold, der er stærkt repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper herunder et jubilæumstidsskrift, som Niels Bjørn og Jesper Ran for øjeblikket graver alle mulige former for informationer frem til.

Klubhuset
Hvad skulle klubben gøre uden Thomas Ibsens familieforgreninger i form af Farmand Ibsen, Mor Ibsen og søster Ibsen, Onkel Ibsen og faster Ibsen hvortil kommer Leon, Nils, Henrik og de mange andre frivillige hjælpere, for uden dem ingen restauration og ingen mad og ingen fester osv.
 Der skal lyde en stor tak til Thomas for hans store indsats både i det daglige og med de mange fester, han får hevet til klubben. Også tak til de, som hjælper til med vagter, men vi kan altid godt bruge mange flere, som ville give en hånd med, så kom bare frit frem.

Bestyrelsen
Har i årets løb afholdt 10 bestyrelsesmøder.

2017
Vi har nu snart overstået de første 2 måneder af 2017 og glæder os til vi inden længe er i fuld gang med turneringerne.

Der skal lyde en meget stor tak til Københavns Kommunes Kultur.- og Fritidsudvalg, Team Nord-Øst, Brugerbestyrelsen med klubberne fra Tingbjerg området.

Afslutning
Til slut en tak til alle sponsorer, samarbejdspartnere, trænere, ledere og udvalgsmedlemmer for et godt samarbejde og indsatsen i 2015.

Der skal også i år lyde en stor tak til Jørgen Hansen for sit store arbejde for klubben omkring vores økonomi.

Til vaskeripersonalet Flemming Hansen, Søren Ibsen, Thomas Løser og Henrik samt den daglige trup lønnet som ulønnet, i såvel klubhuset som i administrationen på kontoret skal der ligeledes lyde en stor tak for jeres indsats.

Og sluttelig tak til mine bestyrelseskolleger.

Brønshøj Boldklub 

p.b.v.

Brønshøj d.27. februar 2017.
Jan Juul Jørgensen 
Formand

Godkendt af dirigenten på generalforsamlingen
Finn Ryberg