Generalforsamling 2016 - Referat

Generalforsamling 2016 b

Tilrettet referat af ordinær generalforsamling Brønshøj Boldklub den 29. februar 2016

Før selve generalforsamlingen foretog vi den traditionelle prisoverrækkelse, hvor vi hædrede hold, spillere og trænere for deres indsats i 2015.

Årets drengespiller U13: Serhat Bozkir
Årets drengespiller over 13 år: Hiwa Gazi Haji
Svend Aage Mortensens Mindepokal blev overrakt til 7mands senior (Andres hold), som bedst placerede seniorhold – pokalvindere. Kløvermarken blev besejret i finalen. Kenneth Jørgensen modtog pokalen på holdets vegne.
Årets seniorspiller 2014/2015 blev Mikkel Nøhr. Et stort tillykke til Mikkel og held og lykke fremover fra generalforsamlingen
BBs hædersemblem blev ikke overrakt i 2016

I årets løb er der 4 klubkammerater, der er afgået ved døden: Jørgen Simonsen, Dan Krog, Poul Johansson og Louis Clement.
Æret være deres minde

 1. 1.       Valg af dirigent

Finn Ryberg blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

 1. 2.       Bestyrelsens beretning

Derefter gik vi over til selve generalforsamlingens dagsorden. Formand Jan Juul fremlagde bestyrelsens beretning. Herefter blev beretningen sat til debat:

Niels Bjørn – Medlemsbladet ligger på hjemmesiden.

Herefter konstaterede dirigenten at bestyrelsens beretning var enstemmigt vedtaget.

 1. 3.       Regnskab
Generalforsamling 2016 c

Jørgen Hansen gennemgik regnskabet. Årets resultat blev et overskud.

Der var ingen spørgsmål.

Regnskabet blev taget til efterretning.

Budget 2016:

Er nævnt i regnskabet. 

Herefter blev der holdt en kort pause

Derefter fik Overdrabant Kurt Arnstien ordet. Da prismodtageren ikke var til stede, vil Drabantprisen 2015 blive overrakt ved en senere anledning.

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.

 1. 4.       Indkomne forslag

Per Christensen havde rettidigt fremsendt et forslag om optagelse af Benny Lohse Wall of Fame og spurgte, hvorfor det ikke var med på dagsordenen. Formanden svarede, at udvælgelsen til Wall of Fame foretages alene af et selvstændigt udvalg uden bestyrelsesrepræsentanter. Derfor var der ikke mulighed for at behandle forslaget under indkomne forslag, men forslaget er videregivet til det nævnte udvalg

 1. 5.       Valg
 1. A.      Formand Jan Juul Jørgensen – Genvalgt
 2. B.      Bestyrelsesmedlem Tobias Halbro – Genvalgt
 3. C.      Bestyrelsesmedlem Claus Stockmann – Genvalgt
 4. D.      Bestyrelsesmedlem Kirsten Espersen - Genvalgt
 5. E.       Bestyrelsesmedlem – Vacant – Fritz Busch valgt for 1 år
 6. F.       Bestyrelsesmedlem – Vacant – Jesper Ran valgt
 7. G.     Bestyrelsessuppleant – Per Goe valgt
 8. H.     Bilagskontrollant Steen Kristensen – genvalgt lige år
 9. I.        Bilagskontrollantsuppleant Kim Veng – Genvalgt lige år
 10. J.        Revisor genvalgt
 1. 6.       Eventuelt

John Bengtsson: Fortalte et par små historier.

Derefter takkede Formand Jan Juul dirigenten Finn Ryberg for god ledelse af generalforsamlingen, og der blev sluttet af på rigtig BB-manér med et rigtigt BB-hurra.

Generalforsamling 2016 d