Historien kort...

Stiftelsen 

A-række 1943-44

Holdet, der i 1943-44 vandt A-rækken og gennem tre kvalifikationskampe sikrede BB's første deltagelse i Danmarksturneringen, hvor de har været lige siden.

I Brønshøj Tivoli på Brønshøj Torv - der hvor NORDEA og SUPERBRUGSEN ligger i dag - holdt BRØNSHØJ BOLDKLUB stiftende generalforsamling den 15. maj 1919. Julian Suhr blev valgt som klubbens første formand. Som både næstformand og sekretær blev Svend V. Olsen valgt.

Der var 5 stiftere, og den længstlevende af disse - Svend V. Olsen - døde i april 1996 i en alder af 96 år.

Vore klubhuse, Fra kommunens kloakrør i 1919 til moderne faciliteter 2009

Inden 1922 - hvor klubben blev optaget i Københavns Boldspil-Union (K.B.U.) - var der tale om deltagelse i lokale turneringer under organisationen Nørrebro Fodbold-Union.

I 1922 debuterede BRØNSHØJ BOLDKLUB i K.B.U.'s C-række. I de efterfølgende år blev flere klubber optaget i - eller rettere sagt fusioneret med BB. Det drejede sig om Enigheden (1923), Præstevangens Boldklub (1927) og Nørrebroklubben Bella (1931). Disse fusioner bragte ikke kun gode spillere til klubben men i høj grad også fremragende ledere, hvis store indsats gjorde, at klubben gennem de næste år fik forbedrede vilkår.

Kamp i Tingbjerg Idrætspark

Kamp i Tingbjerg Idrætspark

Fra at have en knoldet bane på hjørnet af Husumvej og Slotherrensvej i 1919 med omklædning i nogle af kommunens glemte kloakrør var det ren luksus i 1932 at få lov til at spille bod på et opfyldt moseareal ved Rådvadsvej. På dette område opførte klubbens medlemmer et 72 m2 "stort" klubhus, hvis indvielse fandt sted den 6. august 1933.

Dette hus - der blev både udvidet og ombygget 1955 og i 1964 - var vort domicil indtil vi på opfordring fra Københavns Idrætsanlæg flyttede til Tingbjerg i 1977. I 1973 fusionerede vi med Tingbjerg Idrætsforening, som allerede havde til huse på Tingbjerg. Som et resultat af denne fusion fik vi Københavns største ungdomsafdeling.

Fra 1973 til 1977 var klubben delt - forstået på den måde at ungdomsafdelingen gradvis flyttede ud til området på Tingbjerg, mens seniorerne holdt til på Rådvadsvej indtil 1977. Så måtte de sidste flytte, og for nogle af "de gamle" var det med vemod. En enkelt tog endda sin knage med.

Den 1 marts 1998 rykkede klubben endnu en gang teltpælene op - og det var uden vemod, idet et nyt moderne klubhus på 1.134 m2 til kr. 13 millioner i centrum af Tingbjerg Idrætspark med glæde og stolthed blev indtaget af den hastigt voksende "hvepsefamilie".

Tingbjerg Idrætspark

Tingbjerg Idrætspark anno 2012

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen indviede klubhuset d. 20. marts 1998 og samme dynamiske og fodboldentusiastiske overborgmester indviede også vor flotte overdækkede siddetribune, som blev taget i brug søndag d. 15. juni 2003. Jens Kramer Mikkelsen var primus motor i opførelsen af tribunen, og hans aflevering fra den samlede Borgerrepræsentation var helt sikkert årets bedste aflevering i Tingbjerg Idrætspark.

BRØNSHØJ BOLDKLUB's formænd 1919-2014 

Julian Suhr

1919-20 

Svend V. Olsen

1920

Alfred Kristjansen

1920-27

Svend Aage Mortensen

1927-37

Svend Hartmann

1937-39 

Gunnar From

1939-40

Svend Hartmann

1940-44 

Egon Mortensen

1944-53

Erik Rasmussen

1953-65

Henrik Jespersen

1965-80

Finn Ryberg

1980-2014

Jan Juul Jørgensen

2014 -