Arbejdet med Get2sport i Brønshøj Boldklub under Tobias Halbro

Tobias Halbro er ungdomsformand og Get2Sport-ansvarlig i Brønshøj Boldklub. Han blev tilknyttet Brønshøj Boldklubs bestyrelse i 2006, og han har siden arbejdet med Get2Sport-aktiviterer i klubben – både som frivillig, på deltid og fuldtid. Tobias har været fuldtidsansat i klubben siden 2012.

Halbro og Get2Sport

Brønshøj Boldklub er tilknyttet DIF’s projekt Get2Sport, som handler om at understøtte foreningsarbejdet i foreninger rundt om i landets udsatte boligområder. Get2Sport understøtter det kontinuerlige og driftsmæssige arbejde i klubbens hverdag, og Tobias rolle som Get2Sport-ansvarlig er at tilpasse indsatsen efter de vilkår, behov og præmisser, som gør sig gældende lokalt.

Konkret arbejder Tobias med, at:

 • Styrke frivilligheden i Brønshøj Boldklub gennem støtte, rekruttering og motivering
 • Øge og fastholde medlemstallet i klubben
 • Starte nye ungdomsårgange op og invitere forældrene indenfor i klubregi, bl.a. ved at tilbyde trænerkurser
 • Etablere pigefodbolden i Brønshøj Boldklub gennem en målrettet indsats
 • Samarbejde med områdets lokale aktører

I 2018 har Tobias særligt fokus på:

 • Opstarten af projektet ”Tidlig foreningsstart i Brønshøj Boldklub”
 • Opstarten af pigefodbold, herunder rekruttering af en pigefrivilliggruppe
 • Opstart af samarbejder med Tingbjerg Skole og den boligsociale helhedsplan
 • Fastholdelse af de ældste årgange, fra U13 og opefter
 • Udviklingstræning for U10-15
 • Planlægning af sportslige begivenheder for ungdomsårgangene, som ”Store Kampdag” og ”Stor-stævne på stadion”