Referat - informationsmøde

Tingbjerg Ground

Referat af informationsmødet den 10. december med Carsten Salomonsson, Dennis Kjeldsen og Thomas Ibsen om overtagelse af moderklubbens A-anparter. 

De ca. 25 deltagere blev budt velkommen af adm. direktør Dennis Kjeldsen, der fortalte om økonomien, som er kendetegnet ved mange bække små. F.eks. bankospil, trøjesponsorater osv.

Han fortalte yderligere, at man føler sig udfordret mht. økonomien, og det bliver sværere og sværere at få det til at hænge sammen.

Man ønsker at løfte det sportslige niveau, og vil man have profiler til klubben, så kræver det penge. Samtidig ønsker man at lave længere kontrakter og dermed skabe mere kontinuitet.

Herefter blev Carsten Salomonsson præsenteret. Salomonsson har fokus på, hvad der skal ske på kampdagen, så flere kommer ud og ser Brønshøj. Derudover så kan Salomonsson også være med til at skaffe flere sponsorere via sit netværk.

I bestyrelsen er man godt klar over, at det er lidt kontroversielt at tilbyde klubbens A-anparter til en udefra.

Herefter fortalte Salomonsson om sig selv. Da Fremad Amager, sammen med andre klubber, under navnet FC Amager gik konkurs i 2009, gik Salomonsson ind i klubben som hovedsponsor og sportschef, og var med til at sikre en tilbagevenden til divisionerne.

Salomonsson er udlært inden for shipping og har arbejdet i Mærsk. Han har været direktør for Falck Securitas, og har haft flere hoteller og restauranter, bl.a. Amager Hotel.

Han er kommet i Brønshøj de sidste 6-7 år, hvor han lærte Thomas Ibsen og Bo Henriksen at kende, og har de sidste 3-4 år set samtlige hjemmekampe. Her begyndte han at snakke med Thomas Ibsen om at udvikle Brønshøj, og sidenhen er idéen vokset.

Salomonsson kommer ikke til at være en Jan Bech, som man ser i Brøndby. Han vil skabe oplevelser på stadion. Han håber på bred opbakning, både fra fansene, spillerne, ledelsen og moderklubben.

Der var så spørgerunde. Her blev der spurgt til en evt. salgspris, og her kunne Dennis Kjeldsen oplyse et beløb på 300.000 kr. Her bød sportschef Thomas Ibsen ind med, at man ikke skal tænke på prisen, men hvad man vil med klubben.

Samtidig oplyste Ibsen, at med Salomonssons køb vil der komme en gratis fuldtidsmedarbejder ind i klubben. En del af planen er at driften af restauranten overgår til ApS, hvorfor Ibsens løn fremover blive betalt af Aps’et, hvor den nu bliver betalt af moderklubben.

Salomonsson vil have alle med, og en fremtidig bestyrelse vil bl.a. bestå af medlemmer fra de to fanfraktioner Hvepsene Support og Brønshøj Drunken Army, samt en af de frivillige, en spiller og en fra moderklubben.

Der blev snakket om tilbagekøb, og her vil Brønshøj have førsteret - til markedspris.

Her varsles klubben i god tid, så midlerne til et evt. tilbagekøb kan skaffes.

Hvis salget ikke gennemføres fortalte Thomas Ibsen, at der skal skæres i spillerbudgettet og lønudgifterne, hvilket vil gå ud over det sportslige.

Salomonsson er godt klar over, at en investering i en fodboldklub ikke er den bedste forretning. Men han går ikke ind i klubben for at tjene penge. Han sagde, at han vil bruge midler hvert år på klubben, men nævnte ikke noget konkret beløb.

En tilhører spurgte til de sportslige ambitioner, og her var Salomonsson svar, at det var at vinde alle kampe og at rykke op i 1. division. Der blev ikke sat nogen periode på, hvornår oprykningen skal ske.

Salomonsson vil ikke ændre på ledelsen, hvor Michael Winter stadig skal være træner, Thomas Ibsen stadig skal være sportschef og Dennis Kjeldsen stadig skal være adm. direktør. Salomonsson har også haft samtaler med Thomas Ibsen og Michael Winter.

Herefter tog anfører for Divisionsholdet Jamil Fearrington ordet. Han fortalte, at han har kendt Salomonsson i 10 år, og at han var glad for, at denne mulighed var opstået. Jamil ser et kæmpepotentiale i klubben, og han tror på, at dette potentiale kan blive udnyttet under Salomonsson.

En tilhører bemærkede, at det tyder på et længevarende engagement, hvor det handler om det sportslige, men hvor det sociale er lige så vigtigt. Der vil skabes gode oplevelser, og Salomonsson virker interesseret i at fastholde det, der gør Brønshøj unik.

Salomonsson nævnte, at de tiltag, der skal ske i forbindelse med kampene, vil ske i samarbejde med Hvepsene Support og Brønshøj Drunken Army.

Der blev spurgt til, hvordan man vil inddrage nærområdet. Her nævnte Salomonsson, at det var svært at skaffe sponsorere i Tingbjerg-området, så her ville man kigge bredt. Salomonsson kunne godt tænke sig at få flere tilskuere fra nærområdet. Her blev E-sport bl.a. nævnt som en mulighed, der måske kunne tiltrække flere unge. Noget som Salomonsson godt kunne være interesseret at investere i.

Der blev også spurgt til talentarbejdet og ungdomsafdelingen. Her sagde Salomonsson, at han altid har haft talentarbejdet i fokus, og at der også vil ske noget, men at det er et langt sejt træk. Her bød Thomas Ibsen ind, og sagde, at med et salg, så ville der heller ikke længere skulle lånes penge i moderklubben. Så der vil være flere penge til moderklubben.

En tilhører fortalte, at han håbede, at der ville blive lavet en aftale, hvor man bestræb sig på at aftale, hvad en markedspris er. Aftalen skal altså være klart defineret. Her fortalte Salomonsson, at man ikke kan aftale et fast beløb nu, og at markedsprisen er, hvad den er på det tidspunkt, hvor et tilbagekøb evt. finder sted.

En tilhører spurgte til de anparter, som ikke var ejet af moderklubben. Her sagde Dennis Kjeldsen, at de nuværende anpartshavere vil beholde deres anparter, og have samme rolle i klubben, som de har nu. Supplerende fortalte Kjeldsen også, at det har været afgørende for bestyrelsen, at der netop  ikke skabes et nyt selskab, men at der holdes fast i det eksisterende selskab.

Salomonsson nævnte også, at han gerne vil arbejde sammen med Erhvervsklubben Hvepsene.

Der blev spurgt til bestemmelsesretten. Her fortalte Salomonsson, at den ville han have, da han ville have anpartsmajoriteten. Men, at det ville være idioti, hvis han konstant underkendte bl.a. Thomas Ibsen. Salomonsson fortalte, at han har været chef nok i sit liv, og vil ikke være bleg for at give et nap med til hjemmekampene.

Der blev spurgt til en plan B. Her fortalte Dennis Kjeldsen, at plan B var, at man kører videre som man gør nu, men med ændringer.

Ibsen fortalte, at man kæmper med at skaffe midler, og at det ofte er de samme, som man hiver fat i igen og igen. Kjeldsen nævnte, at med Salomonsson kommer der noget erhvervsliv ind over, der kan medvirke til øget sponsorater.

Kjeldsen afsluttede med, at bestyrelsen har lagt vægt på at gennemføre en åben proces således at generalforsamlingen kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Der har været afholdt møder med mange interessenter medlemmer/ikke medlemmer og på torsdag den 13. december vil der fra 17.30 til 18.30 være endnu en mulighed for deltagelse i et orienteringsmøde for alle i restauranten.  

Torsdag den 13. december kl. 19.30 afvikles den ekstraordinære generalforsamling for medlemmerne af Brønshøj Boldklub.