Pressemeddelelse som følge af Divisionsforeningens udmelding om 2. division

Tingbjerg Ground

Genoptagelse af 2. Division
Mandag den 18. maj besluttede Divisionsforeningen, at der skal spilles yderligere 6 runder i 2. division. Det betyder at de resterende 5 kampe i grundspillet ikke afvikles, at den aktuelle stilling i grundspillet fastfryses og danner baggrund for klubbernes indplacering i oprykningsspil og nedrykningsspil.

Divisionsforeningen har jf. datoplan besluttet, at 2. division forventes genstartet med første spillerunde onsdag den 17. juni og med afsluttende spillerunder respektive 1. juli og 5. juli.

Det er nu spørgsmålet om denne datoplan, som indskriver sig i en lang række af datoplaner, bliver realiseret, idet planen forudsætter, at Regeringen den 8. juni beslutter, at 2. division bliver en del af åbningen i fase 3.

Manglende råderet over spillere i juli måned
Brønshøj Boldklub har løbende henledt Divisionsforeningens opmærksomhed på, at vi har 12 kontraktspillere, hvis kontrakter udløber pr. 30.6.2020, hvorfor vi ej har råderet over disse spillere i de sidste 2 spillerunder planlagt til 1. juli og 5. juli.

Brønshøj bliver jf. beslutningen placeret i oprykningsspillet og skal eksempelvis ikke møde FC Helsingør – til gengæld skal vi møde Aarhus Fremad. Sker det i en af de sidste 2 spillerunder bliver det uden ovennævnte 12 kontraktspillere, hvilket omvendt giver mulighed for, at cheftræner, sportschef, formand og administrerende direktør skrives på holdkortet.

Afvikling af kampe i juli måned kan få en direkte og unfair indflydelse på både op- og nedrykning, hvilket må betragtes som både konkurrenceforvridende og en reel udvanding af 2. Division.

Store omkostninger contra nul indtægter
I forvejen er klubbernes økonomi udfordret og en genopstart af 2. division vil blot medføre øget omkostninger til kampafvikling uden mulighed for kampindtægter i forbindelse med hjemmekampene.

Særligt skal det bemærkes at både Superligaen og NordicBet Liga starter op med kampafvikling ultimo maj, hvor der i den forbindelse er besluttet omfattende testregimer – det må forventes at såfremt regeringen beslutter, at 2. division kan genopstarte, vil det ligeledes være forbundet med krav om testregime, hvor de dertil hørende omkostningerne skal betales af klubberne selv!

Forudsat testning er der jf. udarbejdede protokoller til 3F Superliga og NordicBet Liga tale om et omfattende både logistisk og sikkerhedsmæssigt arbejde, som efter Brønshøjs vurdering hverken er praktisk muligt at gennemføre eller finansiere af alle klubber i 2. Division.

Da det fortsat er usikkert om 2. Division genoptages har Brønshøj Boldklub truffet den principielle beslutning, at alle kontraktansatte forbliver hjemme med løn foreløbig indtil regeringen godkender dato for, hvornår en eventuel første spillerunde kan afvikles!

Brønshøj Boldklub ønsker ikke at bringe sig selv i en situation, hvor vi kalder vores kontraktansatte tilbage, fraskriver vores ret til lønkompensation og siden må konstatere, at 2. Division alligevel ikke blev genoptaget!

Spillernes sundhed og helbred
Divisionsforeningen forventer, at første kamp i 2. division kan afvikles allerede 17. juni til trods for, at Regeringen forventeligt tidligst kan give tilladelse til genoptagelse af 2. Division i forbindelse med genåbning af fase 3 pr. 8. juni. Jf. Datoplanen forventer Divisionsforeningen at de resterende 6 kampe kan afvikles over 19 dage, hvilket skal ses i lyset af, at vores spillere har været hjemsendt med løn og UDEN instruktioner siden 12. marts 2020. Det er min vurdering, at hensynet til spillernes sundhed og helbred ikke vægtes særlig tungt i Divisionsforeningen, når der efter mere end 3 måneder uden kamptræning stilles forventninger om, at spillerne i 2. Division skal afvikle 6 kampe på blot 19 dage!

Dennis Kjeldsen
Adm. Direktør