Ny indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tingbjerg Ground

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 17. maj 2021 kl. 18.30 i klubhuset i Tingbjerg Idrætspark, Ruten 2, 2700 Brønshøj i stedet for de tidligere udmeldte datoer.

Som indledning til generalforsamlingen serveres der fra kl. 17.30-18.30 en lækker grydeanretning med tilbehør fra Ibsens køkkenregioner.

Dagsorden (iflg. vedtæger)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg:

      A.Bestyrelsesmedlem Peer Goe Jakobsen

      B. Bestyrelsesmedlem Ivan Pagh-Rasmussen (modtager ikke genvalg)

      C. Bestyrelsessuppleant (vacant)

      D. Bilagskontrollant (Steen Kristensen)

      E. Revisor

6. Evt.

Der er kun adgang for klubbens medlemmer på selve generalforsamlingen - og man er kun stemmeberettiget, såfremt man har betalt kontingent.

Mvh.
Bestyrelsen

PS: Vær opmærksom på, at det hele afhænger af, hvilke restriktioner, i forbindelse med COVID-19, der er gældende den 17. april. Vi kan derfor risikerer at måtte udsætte generalforsamlingen igen eller finde en alternativ måde at afholde generalforsamlingen på.