Mulig ekstraordinær generalforsamling

Brønshøj-flag

Varsling om mulig ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2018 med dagsordenpunktet: "Overdragelse af fodboldlicens til ApS med bestemmende Anpartshaver".

Brønshøj Boldklub ApS blev etableret i 1978 og har siden været rammesættende for semiprofessionel fodbold i Brønshøj Boldklub, dog afbrudt af perioder uden kontraktspillere, hvor Anpartsselskabet har været hvilende.

I praksis bliver BB ApS drevet efter princippet ”mange bække små”. Eksempelvis via bidrag fra Erhvervsklubben Hvepsene, sponsorer i øvrigt, Klub 100, Hvepsesupporterne, events og aktiviteter båret af frivilliges indsats m.m.

Divisionsholdet nyder stor opbakning fra Hvepsesupporterne, Drunken Army og fans i øvrigt.

Brønshøj Boldklub ApS har trods de budgetmæssige begrænsninger formået at have et konkurrencedygtigt Divisionshold og sportsligt er Divisionsholdet aktuelt placeret på en øjeblikkelig 3. plads i 2. Divisions pulje 2 - med gode udsigter til at komme med i oprykningsspillet i jubilæumsåret og hermed fastholde vores status som divisionshold siden 1945.

Aktuelt har vi 12 bibeskæftiget kontraktspillere, og vi tegner i hovedreglen blot et-årige kontrakter, primært af økonomiske årsager. Det gør det svært at holde på spillere, der i løbet af sæsonen præsterer godt og dermed bliver attraktive for andre klubber.

Med ønsket om at højne det sportslige niveau vurderer Bestyrelsen, at det er afgørende vigtigt at supplere et godt træningsmiljø, gode faciliteter og en fantastisk fanbase med øget indtægter generelt via et større antal sponsorer, flere oplevelsesorienteret aktiviteter, flere tilskuere og mersalg på stadion m.m.

I den forbindelse har Brønshøj Boldklub ApS været i dialog med en passioneret fodboldpersonlighed, Carsten Salomonsson, der overvejer at gå ind i klubben som bestemmende anpartshaver.

På baggrund af denne dialog har Bestyrelsen i Brønshøj Boldklub ApS igangsat en afklarende proces, hvor bestyrelsen i Brønshøj Boldklub, tidligere formand Finn Ryberg, Erhvervsklubbens formand Kim Madsen, Hvepsesupporternes formand Steen Jørgensen m.fl. samt repræsentanter fra Brønshøj Drunken Army har mødtes med både bestyrelsen i ApS’et og Carsten Salomonsson.  

Formålet med disse møder har dels været at blive gjort bekendt med forløbet og de tanker, som bestyrelsen i ApS’et har gjort sig i forlængelse af dialogen med Carsten Salomonsson og dels give Carsten Salomonsson mulighed for at præsentere sig, sine tanker og idéer for at gå ind i dette projekt.

I forlængelse af disse møder skal både Carsten Salomonsson og Brønshøj Boldklubs bestyrelser tage stilling til, om der er grundlag for at gå videre.

Er dette tilfældet skal der udarbejdes en kontrakt, som skal danne grundlag for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling medio december 2018 med dagsordenpunktet: ”Overdragelse af spillerlicens til bestemmende anpartshaver”.

På vegne af Brønshøj Boldklub

Dennis Kjeldsen