Konkurrenceforvridende turneringsafvikling i 2. division

Tingbjerg Ground

Brønshøj Boldklub sendte som bekendt alle sine kontraktansatte hjem med løn og uden instruktioner den 12. marts og siden er der nu forløbet mere end 2 måneder uden vi har samlet spillerne.

Klubberne i både Superliga og NordicBetligaen bliver juridisk betragtet som professionelle virksomheder, hvorfor de kom med i fase 2 og påbegynder afvikling af respektive turneringer ultimo maj.

Med henblik på at minimere smitterisiko og sikre varetagelsen af spillernes sundhed og helbred er der  udarbejdet et omfattende protokolmateriale skræddersyet til stabene i respektive Superliga og Nordic Bet – et omfattende både logistisk og sikkerhedsmæssigt arbejde, som efter Brønshøj’s  vurdering  hverken er praktisk muligt at  gennemføre eller finansiere i 2. division.

2. divisionrækken bliver defineret som tilhørende breddefodbolden, hvor det er uvist om kampafvikling af 2. division bliver mulig i fase 3, som bliver udmeldt 8. juni.

Brønshøj har deltaget i mange videomøder med Divisionsforeningen og senest den 11. maj var der fortsat ingen afklaring på, hvordan 2. division kan og skal afvikles. På dette møde blev 2. Divisionsklubberne præsenteret for to scenarier, der i begge tilfælde jf. datoplanerne skulle  afvikles med 11 spillerunder og have afsluttende spillerunde sidst i juli.

2. divisionsklubber bruger samlet potentielt ca. 600 spillere i løbet af en sæson, hvoraf ca. 30 % (170 spillere) er bibeskæftiget kontraktspillere og de resterende ca. 70 % (430 spillere) er rendyrket hobbysspillere/amatører.  

Majoriteten af de eksisterende kontrakter har udløb pr. 30.6.2020 og sammenholdt med gruppen af hobbyspillere, kan klubberne i princippet ej forvente at have sine spillere til rådighed i juli måned!

Det er Brønshøj Boldklubs vurdering, at den foreslået løsning vil skabe en yders uheldig afvikling af sæsonens resterende kampe , da det i høj grad vil afhænge af hvilke klubber , der kan forlænge sine kontrakter efter 30.6.2020 , hvilke amatørspillere der fortsætter, hvem der er på ferie m.m.

Holdenes indbyrdes niveauforskelle risikerer på denne baggrund at forskydes fra runde til runde, hvilket medfører at rækken i stort omfang vil blive afgjort af forhold, der ligger uden for banen. Set i det lys er det Brønshøj’s vurdering at kampeafvikling i juli måned under de skitseret forhold vil være konkurrenceforvridende og en reel udvanding af 2. division

Klubberne er allerede udfordret på økonomien, hvorfor det blot bliver forbundet med yderligere økonomisk pres, at genstarte 2. division med tilhørende omkostninger og uden de nødvendige kampindtægter.

 

Dennis Kjeldsen
Adm. Direktør
Brønshøj Boldklub