Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Tingbjerg Ground

Brønshøj Boldklubs bestyrelse indkalder jf. vedtægternes §10 til Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. december 2018 kl. 19.30 i klubhuset i Tingbjerg Idrætspark, Ruten 2, 2700 Brønshøj.

Adgangen til generalforsamlingen er jf. vedtægternes §9 begrænset til medlemmer, der i kalenderåret er fyldt 17 år. Medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettiget. 

Med henblik på at imødekomme ikke medlemmers behov for høring/orientering har bestyrelsen udarbejdet følgende program for dagen. 

Program

Kl. 17.30 - 18.30 Orientering for alle i restauranten

Kl. 18.30 - 19.30 Spisning i restauranten - maden er gratis

Kl. 19.30 -            Ekstraordinær generalforsamling - kun for medlemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Forslag om ændring af vedtægternes §12 - klubbens midler således, at følgende afsnit udgår:" Klubben skal til enhver tid eje mindst 51 % af A-anparterne i Brønshøj Boldklub ApS

4. Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle og eventuelt beslutte salg af Brønshøj Boldklubs A-anparter til tredjemand, Carsten Salomonsson.

5. Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne
Dennis Kjeldsen