I Brønshøj Boldklub trækker vi alle på samme hammel

Støtte - Corona

Med reference til myndighedernes udmeldinger om Coronavirussen anbefalede Divisionsforeningen torsdag den 12 marts, at vi i dansk fodbold skulle gøre, hvad vi kunne for at bryde smittekæden og dermed mindske smitterisikoen.

Brønshøj Boldklub ApS valgte naturligvis at følge Divisionsforeningens anbefaling, hvilket bl.a. betød at vi pr. torsdag den 12. marts sendte alle kontraktansatte hjem med løn og uden ledelseskrav, samtidig med at vi suspenderede al holdtræning.

Aktuelt har Divisionsforeningen suspenderet al Divisionsfodbold på ubestemt tid.

Det betyder i den forbindelse at vores planlagte hjemmekampe mod respektive Avarta den 14. marts og Frem den 21. marts foreløbig er udsat. Det er uvist om disse udsatte kampe bliver spillet ved senere lejlighed – omvendt er det ganske vist, at de 2 udsatte kampe har betydet store økonomiske tab af både entreindtægter og indtægter i øvrigt via salg på Stadion og i Restauranten.

Vi forventer yderligere udsatte kampe, hvorfor vi allerede 12. marts tog initiativer til omkostningsreducerende tiltag – Opmærksomhed skal i den forbindelse henledes på, at vi løbende selvfølgelig udbetaler løn til vores kontraktansatte!

Med reference til den økonomiske situation søger Brønshøj Boldklub ApS Lønkompensation jf. Trepartsaftalen vedrørende lønkompensation. Vi vil i det hele taget søge via alle de hjælpepakker vi måtte være i målgruppe til!

Der skal ikke herske tvivl om at det altid vil være en udfordring, når vi på den ene side løbende har faste udgifter og på den anden side kan konstatere, at de budgetteret indtægter til entre, salg på både Stadion og i Restauranten udebliver!

Coronakrisen har i den grad trukket sorte skyer ned over vores hverdag, vores klub er lukket og kan aktuelt ikke være omdrejningspunkt for vores sociale liv.

En solstrålehistorie har i den forbindelse været den enorme støtte vi har fået fra Fans, Supportere, Sponsorere, frivillige, venner af klubben m.m. Vi er meget taknemmelige over de mange løbende bidrag til den etablerede støtteordning, som aktuelt udgør mere end 21.000 kr.

En anden solstråle historie er, at vores kontraktspillere har tilkendegivet, at de over de kommende 4 måneder vil indbetale dele af deres løn til den ovennævnte støtteordning – en meget flot gestus af vores kontraktspillere.

Jeg bliver glad i låget, varm om hjertet og stolt over den opbakning, det sammenhold, den sammenhængskraft , der udspiller sig for øjnene af os alle –  Fans, frivillige, Supportere, Sponsorer, Spillere, stab og Ledelse trækker alle i samme retning – sammen skal vi nok komme styrket ud af den aktuelle krise.

Dennis Kjeldsen
Adm. Direktør