Evt. konsekvenser af Corona-virus

Sundhedsstyrelsens råd

På nuværende tidspunkt har Corona Virus allerede fået negativ indflydelse på kampafviklingen i andre europæiske ligaer, fx Italien hvor kampe enten er afviklet uden tilskuere, eller blevet udsat.
Noget lignende risikerer at ramme 3F Superliga og de øvrige rækker. Sker det er vores muligheder for at afvikle kampene til tiden ringere end fx Italien fordi vi har programlagte kampe til den sidst mulige spilledag i den internationale kampkalender (inden EURO 2020) og fordi vi har en turneringsmodel hvor grundspillet skal afsluttes før slutspillet kan sættes i gang.
Helt overordnet orienteres klubberne om følgende:

1. Hvem har kompetence til at beslutte hvornår kampene skal spilles, herunder beslutte hvornår udsatte kampe skal spilles?        

Det er Divisionsforeningens administration (turneringsadministrator i samarbejde med Programudvalget) som beslutter hvornår kampene spilles og hvornår udsatte kampe genplaceres. Dette følger af turneringspropositionernes § 18.2 og af DBUs Love følger, at beslutninger om placering/genplacering ikke kan ankes videre af klubberne.        

2. Hvordan vil vi forholde os til restriktioner eller anbefalinger fra myndighederne.
Hvis sundhedsmyndighederne kommer med konkrete restriktioner eller anbefalinger til befolkningen vil vi følge og efterleve dem. I givet fald vil vi gøre alt for at kampene afvikles – selv hvis det indebærer en beslutning om at kampe spilles uden tilskuere.

3. Der er utallige mulige risikoscenarier, som vi arbejder videre med internt
Hvis der opstår en situation hvor kampe eller hele spillerunder må udsættes kan det medføre en alvorlig situation hvor utallige mulige scenarier kan opstå. Vi vil afholde os fra at svare på hypotetiske forhold, men holde os til de overordnede linjer som beskrevet i ovenstående punkt 1 og 2.  Men vi arbejder naturligvis internt på at få afdækket de mulige risikoscenarier så vi har en plan klar hvis der skulle blive brug for det.    
Klubberne vil blive holdt løbende orienteret hvis der fx kommer nye relevante informationer fra myndighederne.

Baggrund
Coronavirus (Covid-19) er blevet konstateret flere steder i Europa indenfor den seneste periode med op til 10 smittede personer i Danmark per 4. marts. Der er flere smittede i omkringliggende lande som Sverige, Norge og Tyskland.

Hvor farlig er corona-virus? (Sundhedsstyrelsen giver følgende forklaring):
På nuværende tidspunkt, beskriver WHO, at COVID-19 i 80 % af tilfældene giver milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, mens 15 % bliver så syge, at de må indlægges på sygehus. Yderligere 5 % bliver så alvorligt syge, at indlæggelse på intensiv afdeling bliver nødvendigt. Alvorlig sygdom ses primært hos ældre og svækkede

Information til klubberne
Vi anbefaler klubberne at holde sig orienterede via de officielle kanaler. Sundhedsstyrelsen har følgende anbefalinger om forebyggelse af smitte fra coronavirus (også vedhæftet som plakat til print):

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion
  • Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en informationsskrivelse til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler ved coronavirus, som vi anbefaler klubberne gennemgår (vedhæftet). Heri fremgår der følgende omkring afvikling af arrangementer med mange mennesker:

”Der skal som udgangspunkt ikke tages særlige forbehold i forhold til afholdelse af arrangementer. Konferencer og store arrangementer kan derfor afholdes som planlagt. Virksomheder kan evt. hænge plakater op med gode hygiejneråd for at forebygge smitte”.

Hvad skal man overveje som arrangør
I dialog med jeres medarbejdere og frivillige, der er engageret i kampafviklinger eller lignende er anbefaling at:

    •    give enkle og saglige opdateringer om coronavirussets spredning og forebyggelse.
    •    frivillige og medarbejdere ved, hvor de få mere information om coronavirusset.
    •    informere frivillige og medarbejdere om symptomer, og hvem de skal kontakte ved mistanke om smitte.
Man bør overveje hvilke initiativer, der skal iværksættes og informeres omkring, hvis det viser sig, at en smittet person har været blandt publikum eller spillere.  

Vigtigt: Nye anbefalinger fra Sundheds­styrelsen om at blive hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts 2020 kommer fra et af de særlige risikoområder:
Sundhedsstyrelsen anbefaler nu (per 3. marts), at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Vi beder klubberne indskærpe forholdsreglerne for medarbejdere, frivillige og andre der måtte have været i risikoområderne, og ikke tillade at disse personer møder på arbejde eller bidrager til det frivillige arbejde. Dette gælder også spillere og den sportslige sektor. Se de nuværende risikoområder her:

Mere information
Sundhedsstyrelsen har en hjemmeside med spørgsmål og svar om coronavirus:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

WHO udarbejder daglige situationsrapporter, som kan tilgås her:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Vi følger udviklingen nøje og orienterer klubberne, såfremt situationen ændrer sig. Hvis I måtte få henvendelser fra presse eller andre interessenter, må I gerne henvise dem til os.