Drabanterne forsætter i klubregi

Tingbjerg Ground

Som alle ved, blev Drabanterne på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 25. oktober 2019 desværre nedlagt. Dog ville Drabantbestyrelsen være til rådighed til og med årets udgang.

Aktiverne bestående af aktierne i Danske Bank er blevet realiseret og provenuet overgivet til Brønshøj Boldklub med henblik på at komme ungdomsafdelingen til gode.

Bestyrelsen i Brønshøj Boldklub synes, at det er ærgerligt, at alle de gode aktiviteter, som Drabanterne gennem tiden har stået for, skal ophøre, hvorfor bestyrelsen gerne vil forsøge at finde ud af, om der fortsat er opbakning til Drabanterne.

Vi ønsker således at fortsætte med Carlo Jensens Mindepokal, Drabantprisen og ikke mindst de sociale aktiviteter i form af torskegilde mv og en festligholdelse af at Drabanterne rent faktisk fylder 75 år den 12.april 2020.

Samtidig vil vi fortsætte med opkrævning af kontingent for Drabantmedlemsskab inklusiv CLUB 200. Ønsker man fortsat være medlem af Drabanterne koster det 400 kr. om året. Man er så samtidig med i CLUB 200 med de dertilhørende lodtrækninger.

Et eventuelt overskud efter uddeling af præmier i CLUB 200 samt udgifter til uddeling af Carlo Jensens Mindepokal og Drabantprisen med mere vil gå til aktiviteter i ungdomsafdelingen.

Bestyrelsen i Brønshøj Boldklub vil i løbet af foråret informere yderligere om dette.

På bestyrelsens vegne
Jan Juul Jørgensen