Det blev et tillidsvækkende ja

Ekstraordinær generalforsamling

Her til aften ventede der to vigtige afstemninger i Brønshøj Boldklub.

Brønshøj Boldklubs bestyrelse havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag aften. Her skulle der stemmes om to ting.

Den første var et forslag om ændring af vedtægterne, hvor der skulle stemmes for eller imod, at følgende afsnit udgik: ”Klubben skal til enhver tid eje mindst 51 % af A-anparterne i Brønshøj Boldklub ApS”.

Fordi det var en vedtægtsændring krævede det 2/3-flertal. Og her var der stor tillid til Carsten Salomonsson, da ca. 82 pct. stemte for forslaget.

Efterfølgende skulle der stemmes om følgende forslag: ”Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle og eventuelt beslutte salg af Brønshøj Boldklubs A-anparter til tredjemand, Carsten Salomonsson”.

Også her var ja-stemmerne i flertal, da ca. 95 pct. stemte for dette forslag.

Det skal gøres klart, at et salg endnu ikke er på plads, men at der nu er givet bemyndigelse til bestyrelse til at forhandle med Carsten Salomonsson.

På vegne af bestyrelsen
Formand Jan Juul Jørgensen