Brev til Divisionsforeningen

Tingbjerg Ground

Et brev fra 8 klubber i 2. division til Divisionsforeningen

Til Divisionsforeningen

Att. Turneringsadministrationen

Statsministeren kunne den 7. maj 2020 præsentere en fase 2-genåbning for Danmark. Det står nu klart, at Superligaen og 1. Division kan starte igen fra ultimo maj 2020.

Det er undertegnede klubbers overbevisning, at alle klubber i 2. Division fortsat tilstræber at spille så mange kampe som muligt, såfremt det kan lade sig gøre. Dette er positivt, for det udtrykker en fælles holdning om, at turneringen skal afgøres så sportsligt som muligt.

Der er dog efter mødet den 11. maj 2020 fortsat ikke en afklaring på, hvordan 2. Division kan og skal afvikles.

Nedenstående tager udgangspunkt i, at genåbningens fase 3 forventes udmeldt 8. juni 2020, og at turneringen kan genoptages umiddelbart herefter, senest ultimo juni 2020.

Divisionsforeningen har lagt et forslag frem, hvor så mange kampe som muligt spilles. Det er fundet plads til yderligere 11 i nærværende sæson. Det er dog undertegnede klubbers overbevisning, at en indgriben som den foreslåede på nuværende tidspunkt i sæsonen, vil skabe en yderst uheldig afgørelse af 2. Division.

Det er i denne sammenhæng relevant at bemærke, at ca. 600 spillere spiller i 2. Division, hvoraf alene ca. 30 % er deltidsbeskæftiget. Med enkelte undtagelser er de resterende 70 % amatørspillere. Det er undertegnedes overbevisning, at den foreslåede løsning vil skabe en yderst uheldig afvikling af sæsonens resterende kampe, da det i høj grad vil afhænge af hvilke klubber, der kan forlænge sine kontrakter efter 30. juni 2020, hvilke amatørspillere fortsætter, hvem er på ferie, osv.

Holdenes indbyrdes niveauforskel risikerer på denne baggrund at forskydes fra runde til runde. Er modstanderens målmand eller topscorer på ferie/flyttet fra byen/skiftet klub, når man mødes, eller er han ikke. Dette medfører, at rækken i stort omfang vil blive afgjort af faktorer, der ligger udenfor banen.

Ovenstående vil være konkurrenceforvridende for 2. Division 2019/2020, og man vil ved en sådan afvikling udvande 2. Divisions integritet. Sportens – og 2. Divisions - integritet skal altid komme i første række. Klubberne og Divisionsforening bør derfor stille sig selv spørgsmålet: ”Er flest mulige kampe fortsat den mest sportslige metode at afgøre denne sæson på ud fra de omstændigheder, der foreligger på nuværende tidspunkt?”

Dertil kommer de uafklarede spørgsmål om, hvordan eventuelle tests skal praktiseres, og hvordan påvirkes klubbernes økonomi heraf. Mange klubbers økonomi balancerer i forvejen på en knivsæg, og yderligere udgifter til tests samt kampafvikling og -udgifter uden samtidige kampindtægter vil belaste alle klubbers økonomi hårdt. 

Det er på denne baggrund undertegnede klubbers forslag, at 2. Division sæson 2019/2020 afgøres på følgende måde:

Nuværende stilling fastfryses dog således, at ingen klubbers skæbner vil blive negativt påvirket af covid-19.
Dette vil i praksis betyde, at 2. Division finder en oprykker, men at ingen rykker ned. De nuværende planlagte 3 nedrykkere fra NordicBet Liga fastholdes, ligesom der skal findes 4 fra Danmarksserien. Sæsonen 2020/2021 spilles med 30 hold i 2. Division.
På denne måde vil næste sæson blive en overgangssæson, hvor et større antal nedrykkere end oprindeligt planlagt skal findes. Det kunne også være hensigtsmæssigt at lade de ekstra nedrykkere finde over to sæsoner, og således lade de kommende to sæsoner være overgangssæsoner. Klubberne vil dog på denne måde få deres sportslige skæbne afgjort på fodboldbanen i næste sæson, fremfor at blive nedrykket med udgangspunkt i den nuværende stilling.
2. Division 2020/2021 afvikles eventuelt med 2 puljer á 15 hold, alternativt 2 puljer med hhv. 14 og 16 hold.
Dette løsningsforslag vil samtidigt medføre et mindre antal kampe i efteråret end de 17, som Divisionsforeningen på mødet den 11. maj 2020 foreslog.
En lang række detaljer skal herefter forhandles på plads, men det er undertegnedes overbevisning, at dette medfører det mest retfærdige afgørelse for alle klubber samt en retning, som klubberne og Divisionsforeningen i fællesskab kan arbejde videre ud fra. 

Undertegnede klubber vil gerne henlede Divisionsforeningens turneringsadministations opmærksomhed på, hvordan de såkaldte ”Big Fives” (England, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland) har tacklet covid-19’s indflydelse for deltidsprofessionelle og amatører:

England

Fra 5. bedste række til 7. bedste række (National League) er sæsonen midlertidigt suspenderet. Klubberne skal stemme om, hvordan rækken skal afgøres, og om man skal vælge samme løsning som fra 8. bedste række og ned – annullering af sæsonen, hvor ingen rykker ned og ingen rykker op.

Frankrig

Ligue 1 og 2 er suspenderet. PSG har fået tildelt mesterskabet. For så vidt angår rækker under Ligue 2 er nuværende stilling fastfrosset, men man begrænser antallet af nedrykkere mest muligt, men fastholder oprindeligt antal oprykkere.

Tyskland

De to øverste rækker, Bundeslige og 2. Bundesliga, genoptages. Der er i skrivende stund ikke taget stilling til, hvordan lavere rækker skal afsluttes, men ønsket er at fortsætte sæsonen, hvis muligt.

Italien og Spanien

Der foreligger ikke en afklaring for et niveau svarende til 2. Division.

Herudover medtages

Holland

Alle rækker er annulleret. Ajax kåres ikke til mester, og ingen rykker op eller ned.

Det er undertegnede klubbers overbevisning, at der for ovenstående lande tegner sig et billede af, at man i vidt omfang ønsker at begrænse, at klubber skal rykke ned på grund af covid-19. Holland har truffet den mest ekstreme beslutning ved at annullere sæsonen.

 

Dette er ud fra overvejende sportslige synspunkter. Sportens integritet kommer i første række. Såfremt en kamp afbrydes af uvejr, er det normen, at kampes genstartes en anden dag. Ikke at det hold, som måtte føre på tidspunktet for afbrydelsen kåres som vinder. På samme måde bør man ved en afbrudt sæson forholde sig til, om ikkedenne bør genstartes, såfremt den ikke kan spilles færdig.

Vi ser frem til en drøftelse af ovenstående forslag på mødet på mandag den 18. maj 2020. Vi forventer, at Divisionsforeningens turneringsadministration kan give klare svar på en række af de uafklarede forhold og problemstillinger, der adresseres ovenfor, ligesom det forventes, at Divisionsforeningens turneringsadministration kan præsentere en deadline for hvornår en beslutning om sæsonen afvikling senest vil blive truffet.

Uanset om vi når at spille flere kampe, har alle klubber i 2. Division brug for snarest at få afklaret sin sportslige og økonomiske fremtid. 

Med venlig hilsen
Ringkøbing IF
Brønshøj
Slagelse
Vanløse
FA2000
Helsingør
FC Sydvest
Holbæk