Appelsag afgjort

IMG_1034

Brønshøjs andethold bliver i Serie 1, da Fodboldens Appelinstans har stadfæstet DBU Københavns Turneringsudvalgs afgørelse i sagen om spilleberettigelse for Anton Holse i sidste sæson. Det drejede sig om andetholdetskamp mod Frem 2 i sidste sæsons Serie 1, næstsidste spillerunde.

Sagen drejede sig om, hvorvidt Anton Holse var spilleberettiget i en af forårets sidste spillerunder, og afstedkom i første omgang en protest, fra Frederiksberg Boldklub, som blev behandlet af DBU Københavns Turneringsudvalg. Afgørelsen blev herefter anket til DBU Københavns Appeludvalg. DBU Københavns bestyrelse besluttede herefter at give tilladelse til at lade Appeludvalgets afgørelse gå videre til højere ankeinstans i DBU, og her har man nu afsagt dom i sagen.

Hele kendelsen kan læses her. 

Brønshøjs andethold har fået udsat de tre første kampe i sæsonen, men med kendelsen kan trænerteamet og spillerne endelig begynde at spille turneringskampe.

Allerede i morgen, onsdag den 5. september, skal de i aktion, når GVI 2 gæster kunstbanen ude ved Tingbjerg Idrætspark kl. 19.30.